Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kasutusleping

Käesolev leping reguleerib infosüsteemi "Varaait" kaudu MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmetele ja partneritele kättesaadavaks tehtud vara ühiskasutamise ja rentimise reeglid.

Laenutatavaid seadmeid on lubatud kasutada piirkonna ja kogukonna jaoks oluliste sündmuste läbiviimiseks ja/või kajastamiseks.

Laenutamise sooviga koos tuleb teavitada, milliseks otstarbeks on plaanis seadmeid kasutada.

MTÜ Ida-Harju Koostöökojal on õigus seadmete laenutamisest keelduda juhul kui seadmeid plaanitakse kasutada kommertseesmärkidel või eesmärkidel, mis ei lähe kokku projekti eesmärkidega, mille raames seadmed on soetatud.

MTÜ Ida-Harju Koostöökojale kuuluvate seadmete laenutamise eest tasu ei võeta.

Seadmeid laenutatakse:

  • MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmetele
  • Organisatsioonidele, kes on oma seadmed kandnud Varaaida andmebaasi
  • LEADER projektide läbiviijatele

Täpsem info: info@idaharju.ee