Hüppa otse lehekülje sisu juurde

MAK meede: 322 - külade uuendamine ja arendamine

Kirjeldus

Toetus on suunatud baasteenuste parandamiseks sh juurdepääsuks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ning investeeringutele, mis aitavad kaasa maapiirkonna majandusliku ja sotsiaalse mahajäämuse ja rahvastiku vähenemise pidurdamisele. MTÜ/SA, KOV, toetuse määr kuni 90%; mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%. Infrastruktuuriinvesteeringu toetus on kõigile kuni 60%. Seltsingule on toetuse määr 100%, investeeringud ei ole lubatud.

 
Programmperiood
2007 – 2013