Hüppa otse lehekülje sisu juurde

MAK meede: 323 - Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine

Kirjeldus

Toetus hõlmab Natura 2000 alade ja muude kõrge loodusliku väärtusega alade kaitse- ja majandamiskavade koostamine, keskkonnateadlikkusega seotud tegevused ning looduspärandi säilitamiseks, taastamiseks ja kvaliteedi parandamiseks ja kõrge loodusliku väärtusega alade arendamiseks tehtavad investeeringud; uuringud ja investeeringud, mis on seotud kultuuripärandi, näiteks külade kultuurilise eripära ja maapiirkondade maastiku säilitamise, taastamise ja kvaliteedi parandamisega. MTÜ/SA, KOV, toetuse määr kuni 90%; mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%. Infrastruktuuriinvesteeringu toetus on kõigile kuni 60%. Seltsingule on toetuse määr 100%, investeeringud ei ole lubatud.

 
Programmperiood
2007 – 2013