Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Meede: 1.1 TEEME KOOS

Kirjeldus

Meetme üldeesmärk on kohaliku omaalgatuse ja eestvedajate panuse 
väärtustamine läbi ühistegevuse võimaluste ja noorte algatuste
avardamise, mis aitab kaasa piirkonna koostöö, identiteedi ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamisele ning positiivsete eluväärtuste 
kujunemisele.

Spetsiifilised eesmärgid on: 
Noorte aktiivne kaasatus piirkonna tegevustesse;
Eri vanusegruppide aktiveerimine piirkonna arendamisse;

 
Programmperiood
2007 – 2013