Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Meede: Meede 1 Elukeskkonna arendamine

Kirjeldus

Meetme üldeesmärk (vastab strateegia eesmärgile 1): Elukeskkonna jaoks oluliste objektide ja (kogukonna)teenuste arendamisel innovaatiliste lähenemiste kasutamine on taganud nende multifunktsionaalsuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse;

Meetme spetsiifilised eesmärgid:

  • Mäluasutuste, kultuuri- ja spordirajatiste taristu haldamine on kuluefektiivne, jätkusuutlik ning keskkonnasõbralik;
  • Leader toetust saanud avaliku kasutuse eesmärgiga objektid on multifunktsionaalsed (vähemalt 2 erineva valdkonna kasutusviisi samale objektile);
  • Leader toetust saanud avalikus kasutuses olevate objektide külastatavus on kahekordistunud võrreldes 2015. aastaga;
  • Elukeskkonda suunatud investeeringud on aidanud tõsta piirkonna kodanike turvatunnet vähemalt 30% võrreldes 2015. aastaga.
 
Programmperiood
2014 - 2020