Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Meede: Meede 2 Ettevõtluse arendamine

Kirjeldus

Meetme üldeesmärk (vastab strateegia eesmärgile 2):

Ettevõtluses panustab kohalike ressursside keskkonnaga kooskõlas kasutamine ja valdkonna-ülene koostöö otseselt piirkonna konkurentsivõime tõusu; Meetme spetsiifilised eesmärgid:

  • Piirkonna jaoks on välja töötatud 2 kuni 3 geograafiliselt eristatava turismipiirkonna kaubamärki, mida kasutatakse süsteemselt sise- ja välisturismi arendamiseks;
  • Kohalik toit on piirkonna kaubanduvõrgus esindatud võrdselt piirkonna-välise päritoluga toidukaupadega;
  • Kohalik tarbija on teavitatud kohaliku toidu tarbimise eelistest (sh läbi piirkondliku kaubamärgi laialdase kasutamise);
  • Ettevõtjad on orienteeritud omavahelisele koostööle läbi koostöövõrgustike või - organisatsioonide;
  • Ettevõtlustegevus on loodussäästlik, innovaatiline ja kohalikku ressurssi optimaalselt väärindav;
  • Piirkonnas on toimivad sise- ja välisturule suunatud ühisturundus-tegevused.
 
Programmperiood
2014 - 2020