Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kose kalmistu jalgteede remont

Projekti number
430011374004  
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

Kultuurimälestis visuaalselt meeldivaks muuta; antakse vallakodanikele ja külalistele märk hoolivusest; taristu parandamine; avalikus kasutuses oleva "ruumi" kvaliteedi parandamine.

Projekti vajadus:
Projekti teostamise eelselt on kalmistul hetkel pinnasetee, mida on osaliselt liiva ja kruusaga täidetud. Osa teest on täiesti täiteta pinnasetee. Kohati on teel välja tulnud puujuured, mis takistavad teehooldust (nt talvel lumelükkamist).

Kalmistut külastavad peamiselt Kose, Anija ja Kõue valla elanikud.

 
Märksõnad
 
Tegevused

LEADER toetusega teostatavad tegevused:

1. Ehitusobjekti ettevalmistamine

1.1. Objekti väljamärkimine, kinnitus looduses ja muud geodeetilised väljamärkimised

2. Mullatööd

 1. 2.1.  T eede süvendite kaevamine ja parandamine, sh vajadusel pinnase äravedu

 2. 2.2.  Juurdeveetav täitepinnas (keskmine liiv/kruus)

 3. 2.3.  Süvendi pealispinna planeerimine ja tihendamine

 4. 2.4.  Murualade korrastamiseks vajaliku kasvumulla

  lisamine h(keskm)=10cm (L=1,0m) (täpsustub peale teede ehitus- ja mullatöid)

 5. 2.5.  T allamiskindla/varju muru seemne külv (viimistlustööde järgus)

3. Katend

 1. 3.1.  Dreenkihi ehitamine- krusliiv h=20cm

 2. 3.2.  Geotekstiil Typar SF27

 3. 3.3.  Täide puujuurte kaitseks-paekivikillustik fr 6-8 või

  looduslik kruus

 4. 3.4.  Katte ehitamine - purustatud kruus 0-6mm h=10cm 

 
Tulemused

Projekti tulemusel on korda tehtud Kose kalmistu jalgteed.

Korrastatud/taastatud on 1120 m2 Kose kalmistu jalgteid ning 500 m2 nendega piirnevaid murualasid;
Kaitstud on teedega piirnevate põlispuude juuri edasiste vigastuste eest;
Pärast remonditöid on kalmistu külastajatel eriti kevadisel ja sügisesel ajal võimalik liikuda jalgu poriseks tegemata. Korrastatud on hinnaline muinsuskaitseobjekt. 

Peamiselt saavad korrastatud kalmistuteedest kasu kalmistu külastajad. Aastas külastab kalmistut hinnanguliselt 10000 inimest (Kose kalmistule on läbi ajaloo maetud ca 12000 inimest); 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.10.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.10.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 16462.00  
Määratud toetus
€ 13993.00