Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Tuhala kiriku kellasüsteemi renoveerimine

Projekti number
430011373996  
Kirjeldus

Projekti eesmärk:
Kultuuripärandi kvaliteedi parandamine
Piirkonna miljöö akustiline rikastamine

Konkreetsed eesmärgid:

- Kahe uue kella ja automaatse helistamissüsteemi paigaldamisega muinsuskaitse all olevale Tuhala kirikule, kui avaliku kasutusega objektile, lisaväärtuse andmine.

- Kellade heli kvaliteedi parandamine

- Meie kultuuripärandi kasutamise võimaluste laiendamine- luuakse võimalus panna kellad lööma ka ajanäitajana, näiteks keskpäevakell.

-Jätta ära füüsiliselt raske kellatorni ronimine

 

 
Märksõnad
 
Tegevused

- Kahe uue Saksamaal valmistatava kirikukella tellimine/ valmistamine
- Kellade, helistamistehnika ja spetsiaalsete kõlaluukide paigaldame Tuhala kirikutorni

 

 

 

 
Tulemused

- Valminud on hea kõlaga ja automaatselt distantsilt juhitav tornikellade kompleks

- Uute kõlaluukidega on tagatud kellahelina hea väljakostmine ja välistatud on vihma, lume või lindude sissepääs kellatuppa.

-On loodud võimalus panna kellad tööle erinevate programmide alusel ja panna kellad lööma ajanäitajana

Mõju:

- Piirkonna tuntuse ja kõlastatavuse kasv

 - Kasvanud on inimeste teavitus kirikus toimuvatest talitustest või tähtpäevadest

- Kellahelin tõstab piirkonna akustilist miljööväärtust

 

 

Projekt täitis oma eesmärgi. Kaunist kellamängu saavad nautida kõik kirikulised, matuselised, pulmalised ja kellaega kuulvad inimesed,  ca 300 inimest.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.05.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.10.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 25815.00  
Määratud toetus
€ 21943.00