Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Pillide ja löökpilliistme soetamine Kose Pasunakoorile

Projekti number
430012374339  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

-Suurenenud on õpilaste pillimänguvõime ja kuuldekujutluse kujundamine;
-Puhkpilli õpetuse juurde on toodud uusi õpilasi, mille läbi on kujundatud positiivseid väärtushinnanguid ja vähendatud laste tegevusetust;
-Suurenenud on puhkpilli kuulajaskond ja kasvanud puhkpillimuusika propageerimine;
-Avardatud on õpilaste silmaringi, väisatud kontsertreiside ja esinemiste näol;
-Elavnenud on põlvkondade vaheline koostöö ja kasvatuslik suhtlemine orkestris ja väljaspool;
-On loodud võimalused võtta osa maakondliku orkestri tööst;
 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1. Vajaduse selgitamine, lähteülesande koostamine ja pakkumuste küsimine  
Tegevus 2. Taotluse koostamine ja esitamine
Tegevus 3. Nelja põhikoosseisu puhkpilli ja löökpilliistme tellimine

Pillid on ergonoomilised ja sobivad lastele mängimiseks.
Soovitakse soetada järgmised orkestripillid: 2 flööti ja kõver flöödihuulik, 2 tenorit ja 1 löökpillitool.
Tegevus 4. Järgenb õppetöö. Lastele õpetatakse pillide õiget käsitust, hooldust ja kasutust. Esinemised.

 

 
Tulemused

Tulemusena on pasunakoor saanud juurde 5 hästi motiveeritud pilliõpilast.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
12.03.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
12.03.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3522.00  
Määratud toetus
€ 2994.00