Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Raasiku-ja Kuusalu valla laste-ja noorte suvelaager el. \\\"RaKu laager\\\"

Projekti number
430011373455  
Meede
Kirjeldus

Kahe erineva valla noorte ühine tore ja tegevusterohke suur suvelaager.

Osalejate arvuks 30 Raasiku ning 20 Kuusalu valla noort. Usume, et laager aitab luua noortes positiivseid eluväärtusi, ühistegevuste võimalusi ning omaalagtust.

Otsesed laagri eesmärgid on:

• Teha preventatiivset tööd noortega ja pakkuda neile aktiivset ja organiseeritud vaba aja veetmise võimalust suvisel koolivaheajal 

• Propageerida sportlikke ja aktiivseid eluviise 

• Väärtustada meeskonnatööd 

• Tõsta noorte enesehinnangut 

• Läbi ühistegevuste on võimalik tugevdada sõprussidemeid erinevate, kuid suhteliselt lähedal asuvate valdade noorte vahel. Loodetavasti tekib ühtekuuluvustunne, mis parandab ning tihendab märkimisväärselt noorte omavahelist läbikäimist ka peale laagri lõppu 

• Toetada noorte omaalgatust ja kujundada iseseisvust

• Laagri kavva on planeeritud kutsuda külalisi, kes viivad läbi esmaabi ning eneseabi töötubasid, millede eesmärgiks on avardada noorte teadmisi ja silmaringi esmaabi ning päästealastel teemadel, suurendada noorte huvi märkamaks kaaslast ning aitamaks ennast ja teisi 

Kaugemale ulatuvad eesmärgid:

• Kuna laagrisse tulevad kasvatajatena erinevate valdade noorsootöötajad, siis soovime tihendada nii Raasiku- kui Kuusalu valdades laste- ja noortega tegelevate inimeste koostööd 

• Põgus pilguheit pääste- ning esmaabi valdkonda tekitab noortes huvi antud teemat ka põhjalikumalt õppida, mis omakorda kasvatab empaatiavõimelisi, märkavaid ning abi anda tahtvaid noori meie igapäevasesse kooliellu noorte endi sekka.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Projekti läbiviimine etappide kaupa:

I ETAPP – Ettevalmistused (mai-juuni)

Rühma komplekteerimine, info edastamine, läbirääkimised lastevanematega, laagri tegevuste tutvustus, kodune ettevalmistamine üritusteks, materjalide muretsemine, kokkulepped töötubade läbiviijatega, ülesannete jagamine, lepingute sõlmimine laagripaigaga ning lastevanematega. 

II ETAPP – Laager 25.-31.juuli 2011 Laagri läbi viimine

Käesolevas projektis taotleme laagri korraldamise tarbeks toitlustamise ning majutamise kulu.

III ETAPP Septembris

Ümarlaud laagri kasvatajatega ühiste kokkuvõtete tegemiseks, laagri analüüs, ettepanekud järgmiseks

aastaks, piltide vaatamine.

 
Tulemused

• Antud laagri lõppedes on lapsed puhanud, nad on leidnud uusi sõpru, kellega ka peale laagrit suheldakse 

• Lapsed on saanud uusi teadmisi (esmaabi lühikursus, meeskonnatöö, veeohutus, eneseabi, kaaslase märkamine jne) 

• Lapsed on veetnud meeldivalt 7 päeva 

• Lastega tegelevatel inimestel on tekkinud uued ideed järgnevateks ühisteks üritusteks. Nad on motiveeritud ning huvitatud koostööst. 

• Ka järgnevatel suvedel korraldatakse koos laagreid ning haaratakse kaasa juba järgmiste valdade lapsi. 

• Laagris olnud lapsed on saanud palju positiivseid emotsioone ning ka praktilisi teadmisi ning jagavad neid omaealistega.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
13.06.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
12.06.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 5078.00  
Määratud toetus
€ 4316.00