Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Säästva renoveerimise õpitoad I

Projekti number
430010372782  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

• Projekti teostamisega avaneb võimalus arendada piirkonna elanike jaoks vajalik vabaaja veetmise võimalus ja koht.
• Säästvalt renoveerides oskab õpitoa läbinu hinnata väärtusliku materjali.
• Säästvalt renoveerides oskab õpitoa läbinu luua unikaalseid ja kordumatuid esemeid.
• Õpitoa läbinu käeline tegevus paraneb.
• Õpitoa läbinu oskab loovalt mõelda.
• Paraneb piirkonna sotsiaalne läbikäimine.
• Õpitoa läbinu oskab roheliselt mõelda.

 

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Töötubade ettevalmistamine 
2. Töötubade toimumine:
2.1 Puitesemete (avatäited) restaureerimise töötuba;
2.2 Pildiraamide ja peegliraamide valmistamine taakasutuse meetodil.

Ettevalmistavate tööde kirjeldus:

Ettevalmistava tööna on MTÜ Uustalu Arenduse Selts teinud järgmised tööd:
1. Viinud läbi arutelud, et palju oleks töötoast osavõtjaid – suhelnud külaseltsidega, käsitööõpetajatega jne.
2. Koostanud vajaminevate töövahendite nimekirja.
3. Koostanud vajaminevate materjalide nimekirja.
4. Hinnapakkumiste küsimine töövahendite müüjatelt.
5. Hinnapakkumiste küsimine töötoa (koolitaja) läbiviimiseks.
6. Parima pakkumuse selgitamine- töövahendite osas.
7. Parima pakkumuse selgitamine – töötoa läbiviija osas.
8. Projektitaotluse kirjutamine MTÜ Ida-Harju Koostöökojale.
9. Koolitajaga lepingu sõlmine.
10. Tööruumide ja tööpindade ettevalmistamine.
11. Kogutud taaskasutatavat materjali (aknaid, uksi, toole, laudu, vanu põrandalaudasid, liiste jne)
 

 
Tulemused

Kasulik ja õpetlik projekt. Antud projekti käigus loodi MTÜ Uustalu Arenduse Seltsi juurde võimalus õppida säästvalt renoveerima, seda võimalust on kasutanud nii noored kui täiskasvanud.
Osalejad on omandanud erinevaid töövõtteid, teadmised ja oskused erinevatest tehnikatest mida kasutades oskab hinnata väärtuslikku materjali ning luua kordumatuid ning unikaalseid esemeid.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
21.03.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
20.03.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 4228.00  
Määratud toetus
€ 3594.00