Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Tänapäevaste ja mängijasõbralike muusikainstrumentide soetamine Raasiku valla pillimänguhuvilistele noortele

Projekti number
430010372161  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

1. Parandada piirkonna noorte pillimängu ja koosmusitseerimise ning vaba aja sisuka veetmise võimalusi.

2. Populariseerida pillimängu õppimist ja koosmusitseerimist noorte hulgas ja kaasata noormehi senisest enam huvitegevusse.

3. Suurendada piirkonna noorte huvi enesearenduseks, eneseteostuseks, omaalgatuseks ja koostööks nii piirkondlikus kultuurielus kui üleriigiliste ja rahvusvaheliste ettevõtmiste raames.

4. Edendada ja mitmekesistada piirkondlikku kultuurielu.

5. Tihendada põlvkondade vahelist sidet ning toetada kogemuste ja piirkondlike kultuuritraditsioonide edasikandumist.

 

 
Märksõnad
 
Tegevused
Tegevus 1 - 120 bassiga akordioni Dino Baffeti soetamine. Tegevus 2 - 2 metsasarve Nartiss soetamine  
Tulemused
Projekti tulemusena on Aruküla Huvialakeskusesse Pääsulind soetatud 120 bassiga akordion Dino Baffeti ning metsasarv Nartsiss. Projekt on hästi ja jätkuvalt oma eesmärki täitmas. Projekti abil soetatud muusikainstrumendid on noorte poolt pidevas ja tihedas kasutuses. Uute tänapäevaste pillide olemasolu on laiendanud noorte võimalusi enesearenduseks ning kultuurielus osalemiseks ja koostööks. Tänu uutele pillidele on suurem nii õpilaste kui õpilaste motivatsioon, mis omakorda peegeldub ka tulemustes. Huvikooli õpilased osalevad maakondlikel ning vabariiklikel konkurssidel ja festivalidel. Puhkpilliõpilased mängivad Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestris, viiuliõpilased Harjumaa Noorte Keelpilliorkestris.  
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
30.09.2010  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
29.09.2012  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3559.34  
Määratud toetus
€ 3203.32