Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kose kihelkonnapäevade korraldamine

Projekti number
430011373452  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

1. Kihelkonnapäevade toimumine on pärandkultuuri väärtustav ja tugevdab põlvkondadevahelist koostööd.

2. Kogudusel on bannerid kihelkonnapäevade reklaamimiseks. 

3. Kogududel on vajalikud seadmed sündmuste jäädvustamiseks.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 Kontsert Eesti kontserti muusikutega

Tegevus 2 Bannerite (3 tk) soetamine

Tegevus 3 Jäädvustusseadmete soetamine (dvd kirjutaja, arvutiväline kõvaketas)

Tegevus 4 Projekti juhtimine

Projektijuht vastutab projekti tegevuste elluviimise ning eelarve otstarbeka kasutamise eest. 

Projektijuht korraldab kihelkonnapäevade läbiviimise ning projekti dokumentatsiooni korrashoiu ja aruandluse. Projektijuhiga sõlmitakse käsundusleping.

 
Tulemused

Kihelkonnapäevad toimusid elanike rohkel osavõtul.

Tagasiside oli positiivne. Tõusis piirkonna maine. 

Sündmused on jäädvustatud digitaalselt. 

Soetatud vahendid lõid võimalused sarnaste ettevõtmiste vähemkulukaks läbiviimiseks. 

On paranenud inimestevaheline läbikäimine, kogukond on ühtehoidev ja avatud arengule.

 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
13.06.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
12.06.2013  
Abikõlblik maksumus
€ 2302.00  
Määratud toetus
€ 1956.00