Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kose kirikuraamatute restaureerimine

Projekti number
430011373453  
Meede
Kirjeldus

Projekt on väga oluline ajaloo jäädvustamise ja säilitamise seisukohalt.

Kose kirikuraamatud (3 köidet) on väga halvas seisukorras. Nendes raamatutes on kirjas meie esivanemad, 

meie juured ja paljud meie endi hulgast. Raamatute restaureerimine aitab jäädvustada ajaloopärandit, 

tugevdab piirkonna identiteeti ja põlvkondade vahelist sidet. Raamatute restaureerimine loob eeldused 

nende digitaliseerimiseks ning on edaspidi huvilistele ka elektrooniliselt kättesaadavad. Restaureeritud 

kirikuraamatud leiavad oma väärilise koha Kose kiriku Muuseum-Arhiiv-Raamatukogus.

Projekti eesmärgid:

1. Kirikuraamatud (3 köidet) on restaureeritud.

2. Ajaloopärand on hoitud ja säilitatud.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 Kirikuraamatute restaureerimine.

Tegevus 2 Projekti juhtimine  Projektijuht vastutab projekti tegevuste elluviimise ning eelarve otstarbeka kasutamise eest.

 
Tulemused

Projekti tulemina on 3 mahukat kirikuraamatut, kus on kirjas meie esivanemad, taaskasutatavad.

Projekti otsene kasusaaja on EELK Kose Püha Nikolause kiriku kogudus, aktiivne liikmeskond 327 in.

Projekti kaudsed kasusaajad on järeltulevad põlvkonnad ning ajaloohuvilised - restaureeritud raamatud jäävad kasutusele Kose kiriku Muuseum-arhiiv-raamatukogusse.

Projekti realiseerumine lõi eeldused sugupuude uurimiseks, tugevneb põlvkondade vaheline ajalooline side ja mälu, suureneb muuseum-arhiiv-raamatukogu ajaloopärandi usaldusväärsus.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.10.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.10.2013  
Abikõlblik maksumus
€ 6348.00  
Määratud toetus
€ 5110.00