Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kose valla külade päev 2011

Projekti number
430011373450  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgiks on võimalikult palju haarata kaasa Kose valla erinevate piirkondade ja erinevate vanusegruppide elanikke ning veeta koos meeleolukas tervistav-sportlik päev. 

Nimetud ürituse abil tugevdada seltsiliikumist, kohalikku identiteeti, vallaelanike omavahelisi kontakte ning ühtsustunnet, väärtustada kohalikku elulaadi ja kultuuritraditsioone.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1) Külade päeva kava koostamine ja ülesannete jaotamine külaaktiivi vahel. Toimub tasuta vabatahtliku tööna. 

Tegevus 2) Võistluse auhindade ostmine, valmistamine. Kulud kaetakse külaseltsi omavahendites, osaliselt tasuta vabatahtliku tööna. 

Tegevus 3) Külade päeva juhendi, teavitusmaterjali, infotahvlite koostamine, laialijagamine, paigaldamine. Kulutused  infotahvlite valmistamisele. 

Tegevus 4) Ürituse juhtimine ja läbiviimine. Toimub tasuta vabatahtliku tööna. 

Tegevus 5) Matk läbi Karla küla. Kulutused näidatud Tegevus 2 all. 

Tegevus 6) Viktoriini ja võistluste läbiviimine. Kulutused võistlusinventarile (pallid, tähised, piirdelindid jne). 

Tegevus 7) Osalejeta toitlustamine. Kulutused teenuse ostmisele.

Tegevus 8) Haagiskäimla rent. Kulutused rendile. 

Tegevus 9) Võimendus ja simmani muusikaline osa. 

Tegevus 10) Telgi ostmine. Kulutused ostmisele.

 
Tulemused

Projekti tulemusena on jätkatud Kose valla külade päeva traditsiooni, korraldatud valla eri piirkondade ja erinevate vanusegruppide esindajatele meeleolukas sportlik-tervistav üritus, mille abil on edenenud vallasisesed kontaktid, suurenenud koduvalla tunne, tutvustatud teiste piirkondade elanikele Karla küla kaasaegset elu-olu ning ajalugu, ürituse organiseerimisel /läbiviimisel haaratud kaasa ca kolmkümmend Karla küla elanikku ja seeläbi antud neile võimalus aktiivseks vabatahtlikuks ühistegevuseks. Külade päeva osavõtjate koguarv oli 200 – 250 inimest.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.06.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.10.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 1146.00  
Määratud toetus
€ 966.00