Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Anija mõisa laada korraldamine

Projekti number
430011373463  
Meede
Kirjeldus

Ida-Harjumaal 4.septembril 2011 toimunud kõrgetasemeline käsitöö ja omatoodete laat on kasvatanud paikkonnale head ja atraktiivset mainet üle vabariigi. 

• Anija on läbi mitmekesiste, laia kõlapinda leidvate ettevõtmiste teadvustunud väärtusliku sündmus- ja elukeskkonnana nii vallaelanikele kui laiemalt. 

• Sündmus ühendab läbi traditsioonide ja käsitööhuvi nii noori kui vanu, tõstab esile paikkonnaga seotud kultuuri- ning tavanditraditsioone. 

• Anija mõisa laat lisab värvi laatade traditsioonile ja pakub atraktiivseid kauplemis- ning meelelahutusvõimalusi. 

• Inimeste teadmised paikkonnast, selle traditsioonidest, väärtustest ja ajaloost on kasvanud ja arenevad. 

• Laat toimib köitva ühistegemise võimalusena nii kogukonnale kui laiemalt.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 Anija Mõisa Laada reklaami korraldus. Kujundatakse, tellitakse ja toodetakse audioreklaamklipid ERR raadiokanalitesse, reklaam paberkandjal, päevalehtedes, sotsiaalmeedias, Ida-Harju vallalehes (uus veebiväljaanne), valmistatakse vajalikud suunaviidad sündmuskoha tarbeks. 

Tegevus 2 Sündmuskoha ettevalmistus ja koristus Anija Mõisa Laadaks.Korraldatakse vajalike lubade ja kooskõlastuste saamine, müügipunktide ja atraktsioonide paiknemine territooriumil, lahendatakse transpordi- ja parkimiskorraldus, prügikäitlus, tualetid, platsi niitmine enne ja koristus peale üritust.  

Tegevus 3 Anija Mõisa Laada läbiviimine 4. septembril. 

Kell 10 Laada avamine 

Kohal käsitöö, kodutarvete, aia- ja põllumajandussaaduste müüjad, toitlustajad; hobune,kellega soovijad ratsutada saavad, karussell teeb avatiirud, kiiged, batuudid, jäätis jne. Avatakse Anija mõisa lähiajalugu tutvustav fotonäitus. 

Kell 11 – 16 erinevad ülesastumised ümbruskonna rahvamuusikutelt, tantsijatelt, lauljatelt. Traditsioone kandvad ühised mängud, võistlused, loteriid päevajuhi eestvõtmisel. Lastetoa mängud, lasteteater „Kunst Kohvris“ esinemised. 

Pakunikerduste võistlused metsameestest saekunstnikele, käsitöö töötoad, heategevuslikud korjandused, sh Anija Lions klubi poolt. 

Kell 16 Rahvateatri etendus 

kell 17 algab suur simman ansambliga Kukerpillid

Päevajuhiks on Mart Tõnismäe. 

Tegevus 4 Projekti kokkuvõtted, aruandlus. 

Tegevus 5 Toimumispaiga tähistamine vajaliku Leader sümboolikaga, mis on olemas eelmisest aastast.

 
Tulemused

• Projekti tulemusena on toimunud Anija mõisa laat 4.septembril 2011.a. 

• Piirkonnas on eelmisele kahele korrale täiendust saanud uus, elukeskkonda väärtustav sündmus, millest on osa saanud ca 3000 inimest.

• Suurenenud on Anija tuntus väärt sündmuskohana – üritusest on kuulnud või sellest osa saanud Ida-Harju Koostöökoja nelja valla elanikud, kokku ca 17 000 elanikku. Info sündmusest on avatud kogu Eestile.

• Paikkonnaga seotud kultuuri- ning tavanditraditsioonid on saanud omasemaks nii noortele kui vanematele 

• Teadmised paikkonnast, selle traditsioonidest, väärtustest ja ajaloost on kasvanud ja arenevad

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.06.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.06.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3250.00  
Määratud toetus
€ 2763.00