Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Peningi Koroonamänguklubi osalemine FINSO karikaetappidel

Projekti number
430011373472  
Meede
Kirjeldus

Projekti üldeesmärk on kohaliku omaalgatuse ja eestvedajate panuse väärtustamine läbi ühistegevuse võimaluste ja noorte algatuste avardamise, mis aitab kaasa piirkonna koostöö, identiteedi ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamisele ning positiivsete eluväärtuste kujunemisele. 

Spetsiifilised eesmärgid on: 

- Noorte aktiivne kaasatus piirkonna ja koroonaklubi tegevustesse. 

Projekti abil on võimalik koroonaringi juhendajal premeerida oma tublimaid sportlasi soodsate ja tugevad konkurentsi võimaldavate võistlusreisidega, kus neil on võimalik näidata omandatud oskusi. 

- Eri vanusegruppide aktiveerimine piirkonna arendamisse, sest koroonat võivad mängida nii noored kui ka eakamad mänguhuvilised. Peningi KMK kaasab oma tegevusse nii eakamaid kui ka noori koroonahuvilisi. 

- osalemine koroona rahvusvahelise alaliidu FINSO (Federation International of Novuss-Sport Organisation) sise- ja välisvõistlustel. 

Lisaks projektis sisalduvatele FINSO välissõitudele osaleb Peningi KMK väiksemaarvuliselt ka Viljandi 2011 a FINSO etapil ning augustis Minskis. 

Kilingi-Nõmmes on Peningi KMK abiks kohalikule klubile korraldamisel; nii FINSO võistluse läbiviimisel, I päeva õhtustel üritustel kui ka II päeval paarismängus. 

*Peningi KMK liikeskonnast moodustavad suure osa Raasiku ja Anija valla noormängijad, kes tänu projektile saavad lisaks noortevõistlustele kogemusi võistlemiseks ka täiskasvanute hulgas. Lisaks regulaarsetele treeningutele Raasiku Rahvamajas annab projekt noormängijatele väljundi osalemiseks võistlustel. Mängijate osalemine võistlustel tekitab huvi ka nende sõpradel ja tuttavatel,samuti on paremikku jõudmine stiimuliks ka algajatele, samuti tunnustus edasijõudnutele. 

*Projekti elluviimine aitab Peningi KMK juhatuse tööd ning on tunnustuseks parematele. 

Projekti käigus omandavad noored kogemusi erinevates võistluspaikades ja tingimustes võistlemiseks ning saavad võistlussõitudel omandatut rakendada tulevikus Eesti meistriliigades.

 
Märksõnad
 
Tegevused

1) I rahvusvaheline Novuse (ja tema sugulasmängude (koroona, piljard jne) olümpiaad Riia lähedal Jurmala ümbruses 23.-27. juuni 2011 a. Arvestatud 9 inimest. Kulud: bussi rent, ööbimine

2) FINSO karikaetapp IV Kubok Vizova Donetskis, Ukraina. 9 inimesele. Kulud: bussi rent, ööbimine, osalustasud.

3) FINSO karikaetapp, Moskva karikavõistlus oktoobris 2011. Osaleb 6 inimest. Kulud: bussi rent, ööbimine, osalustasud.

 

 

4) FINSO karikaetapp, SUMMER CUP Kilingi- Nõmmes juuli lõpus 2011. Osaleb12 inimest. Kulud: bussi rent, ööbimine, osalustasud. 

 

5) Saksamaa FINSO turniir Kölnis jaanuaris 2012. Matkabuss mahutab 6 või 7 inimest, eeliseks on mugavam ööbimine, ehkki ühe öö peab siiski kohapeal majutuma. Kulud:bussi rent, ööbimine.

6) FINSO turniir Sankt Peterburg märtsis 2012. 

Osaleb 6 inimest. Kulud: bussipiletid, ööbimine.

 

 

 
Tulemused

Peningi Karoonamänguklubi liikmed said tutvuda võistluspartneritega Eestist ning välissõitudel ka teistest koroonamänguga tegelevatest Euroopa riikidest: Saksamaalt, Norrast, Valgevenest, Venemaalt, Lätist, Ukrainast jne. 

Projekti tulemusel osaleti FINSO Euroopa karikaetapidel Eestis, Lätis, Venemaal, Ukrainas ja Saksamaal.

Elavdati noorte (kuna enamus Peningi KMK potentsiaalsetest sõitjatest on noormängijad või äsja juunioride east väljunud) huvi spordi vastu. Soodustati sotsiaalset läbikäimist, kasvatati distsipliini nii võistlustele sõites kui ka võistlustel. Võistlusmiljöös ja treeningutel areneb loominguline mõtlemine ja füüsiline vastupidavus, samuti ka geograafia teadmised ja hea kombineerimisoskus. 

Tänu noorte hõivatusele huvitegevusega muutub piirkond ka lapsevanematele atraktiivsemaks.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
08.07.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
07.07.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 5239.00  
Määratud toetus
€ 4419.00