Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Õppepaviljoni ehitamise lõpetamise talgud

Projekti number
430012374394  
Meede
Kirjeldus

Projektiga suurendatakse kogukonna ühtsustunnet, kaasates igas eas inimesi ning ühisürituste läbi areneb

kodanikuühiskond ja omaalgatus. Antud projekt on üks osa suurest eesmärgist: rajada Pikavere ja Mallavere 

külaelanikele külaplats, teha külaelanike ühistegemise korras korda külaplatsi maa-ala.

Luua tingimused eesmärgiga pakkuda ümbritsevate külade elanikele võimalusi osaleda õpitubades.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Talgupäevi korraldati kolmel nädalavahetusel, millele järgnes õppepaviljoni avamisüritus ja talgute lõpetamise pidu, kus tänati kõiki osalejaid ning arutati edasisi tegevuskavasid.

Esimese talgupäeva käigus ehitati põrand, piire, trepp ja pingid. Teisel talgupäeval toimusid värvimistööd. 

Kolmandal nädalavahetusel tehti haljastustöid: riisuti ümbrus, veeti ära praht, tasandati maapind ja paviljoni vundament ääristati põllukividega. 

Kõikidel talgupäevadel pakuti kuuma jooki (kohv, tee, kakao) ja lõunasöögiks suppi. Õppepaviljoni avamisüritusel osalesid Pikavere lasteaed-algkooli õpilased etteastega ning  toimus ka talgute lõpetamispidu.

 
Tulemused

Projekti toel on äratatud kohalike elanike initsiatiiv kodanikualgatuseks, ühistegevuseks, ühiste eesmärkide elluviimiseks, mille tulemusena valmis õppepaviljon, mida saavad kasutada nii koolilapsed kui ka külade elanikud.

Koos tegutsedes on suurenenud kogukonna ühtsustunne ja soov ühistegevustega jätkata. 

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
18.04.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
18.04.2014  
Abikõlblik maksumus
€ 4023.00  
Määratud toetus
€ 3420.00