Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Eesti ajaloo ja pärandkultuurikeskus Voosele

Projekti number
430011374036  
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

Suurendada tööhõivet turismiobjekti piirkonnas, uute töökohtade loomisega ning teenuste osutamise võimaluste loomisega.

Alaeesmärk: 

Suurendada piirkonda külastavate turistide hulka – projekti raames loodav puhke- vabaajaveetmise kompleks suurendab oluliselt piirkonda külastavate turistide (nii sise- kui ka välisturistide) arvu. Projekti raames luuakse eeldused ettevõtluse arenemiseks. 

Aktiveerida piirkonna elanikkonda läbi tööhõive – rajatav kompleks loob kohapeal aastaringselt 7- 10 töökohta, lisaks sesoonsed töökohad.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Tegevus 1 

Voose kõrtsi territooriumile detailplaneeringu tegemine, mis on eelduseks kinnistule Eesti ajaloo ja pärandkultuuri kompleksi rajamiseks. 

Voose kõrtsi ajaloo ja pärandkultuuri keskuse projekteerimine. Vana kõrtsihoone taastamine uudseks keskuseks.

 

 
Tulemused

Projekteeritud on  Eestis ainulaadne kompleks, mille ehitamise käigus taastatakse teadaolevalt eesti vanim puukõrts. 

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.10.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
20.04.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 53700.00  
Määratud toetus
€ 31955.00