Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Ökopelleti tootmiseks vajaliku hoone renoveerimine

Projekti number
430011374009  
Kirjeldus

Projekti on vajalik BJ Tootmise OÜ tegevussuundade laiendamiseks millega tagatakse ettevõtte elujõulisus ja areng. Kuna ettevõte on tegutsev maapiirkonnas, siis planeeritakse ettevõtte tegevust laiendada läbi keskkonnasäästlike kohalikel taastuvatel toorainetel baseeruvate toodete turule toomise. Projektiga plaanitakse rajada Ökopelleti tootmiseks vajalik ruumid, et alustada kogu maailmas suhteliselt uute, kuid väga kiiret kasutust leidvate taastuvatel loodusressurssidel põhinevate toodete tootmist ning turustamist.

Projekti eesmärgid:

1. Luua töökeskkond pelleteid tootvatele seadmetele ning seadmeid töös hoidvatele inimestele.

2. Vähendada tööpuudust

3. Vähendada põllumeeste probleeme, mis on seotud põhuga

4. Keset küla asuva lagunenud põllumajandushoone korrastamisega parandada küla 

väljanägemist ning vähendada maha jäetuse tunnet.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1. Ehitus tööd: lammutus-, vundamenditööd; põrandate, seinte ja katuse ehitus; avatäited, elektritööd. 

 

 
Tulemused

Projektiga rajati ökopelleti tootmiseks vajalikud ruumid.

Projekti mõju:

1. Suureneb tööhõive;

2. Väheneb reostus keskkonnale;

3. Paraneb küla väljanägemine ning väheneb mahajäetuse tunne;

4. Suureneb piirkonna tuntus eksporditavates riikides;

5. Suureneb piirkonna konkurentsivõime;

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.11.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
01.10.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 99999.99  
Määratud toetus
€ 31955.00