Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Oxforell Puhkekeskuse pakutavate teenuste sesoonsuse vähendamine ning teenuste kvaliteedi tõstmine

Projekti number
430011373988  
Kirjeldus

Projekti üldine eesmärk: on suurendada konkurentsivõimet, arendada Oxforell Puhkekeskus aastaringseks atraktiivseks turismisihtkohaks nii sise- kui välisturistidele, pakkudes turismitooteid/teenuseid, mis aitab tagada ettevõtte tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu.

Kaudsed eesmärgid:

Projekti eesmärgiks on parendada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti läbi uue/uute töökohtade loomise ning läbi atraktiivse vaba aja veetmise võimaluse loomise ehk sotsiaalse infrastruktuuri arendamise. Eesmärgiks on pakkuda nii kohalikele elanikele kui ka turistidele aastaringset mugavat turismiteenust. Projekti eesmärk on muuta Oxforell Puhkekeskus kui ka Kose-Uuemõisa ning Kose vald populaarseks sihtkohaks nii sise- kui välisturistidele. 

Eesmärgiks on arendada-edendada mitmekülgseid uuenduslikke tegevusi, mis tagaksid ettevõtte jätkusuutliku arengu.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

1. Jahimajale eraldi katlamaja rajamine 

Katlamaja rajamine aitab tagada hoone aastaringse kuluefektiivse kütmise, mistõttu on hoonet võimalik edukalt kasutada aastaringselt (sh ka väga tugevate miinuskraadide juures). 

2. Kämpingutesse kaminate rajamine 

Soetatakse ja paigaldatakse 3 kaminat kämpingumajadesse. Kaminate paigaldamine kämpingutesse aitab luua juurde majutuskohti ning kasutada kämpinguid ka külmemal perioodil. 

3. Terasside renoveerimine 

Terrasside renoveerimine lubab terrassil senisest suuremas mahus läbi viia vabaõhutegevusi. Suureneb terrasside koormustaluvus. 

4. Televiisorite soetamine (Jahimaja 10tk ja kämpingud 3tk) 

Televiisorite paigaldamine tubadesse aitab rahuldada nõudlikemate klientide vajadusi ning pakkuda täismugavusega majutust. 

5. Murutraktori soetamine 

Murutraktori soetamine aitab Oxforell OÜl efektiivsemalt korras hoida oma territooriumi ning teenindada paremini suuremaid turismigruppe.

 
Tulemused

Antud projekti ellurakendamise peamiseks mõõdetavaks tulemuseks on:

5 töökoha säilimine 

1 uue töökoha loomine 

Külastatavuse arvu kasv konverentsi- ja pereturistide näol vähemalt 20% võrra, mille tulemusena kasvab ka Oxforell Puhkekeskuse kasum: 20% 2011. aastal, 10% 2012. aastal ja 7% 2013. aastal. 

28 majutuskohta on aastaringses kasutuses (seni vaid suvisel ajal kasutatavad). 

Oluliseks kavandatavaks tulemuseks on kaasaegse ja kvaliteetse majutus- ja turismiteenuse pakkumine ka kõige nõudlikemale sihtrühmadele.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
26.10.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
25.10.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 37418.00  
Määratud toetus
€ 22451.00