Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Noortemuusikali “Kose suur aare” lavastamine

Projekti number
430010372800  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk: Kosel on olemas oma suvine üritus, mida oodatakse ja mis toob kokku erinevad põlvkonnad, paneb nad ühiselt tegutsema. Teatritegemine on kohalike hulgas muutunud populaarsemaks, laienenud on silmaring ja suurenenud kultuuriteadlikkus. Kohalikke kultuuritraditsioone taaselustatakse näitemängu kaudu. Pillimängijatel, lauljatel, näitlejatel on olemas juures üks oluline väljund, mille nimel enesearendamisega tegeleda. Noored ja vanad oskavad hinnata oma kodukoha väärtusi ja inimesi, külaelu (alevielu) on mitmekesistunud, põlvkondadevaheline suhtlemine on muutunud vabamaks.
Tuntakse uhkust selle üle, et Kose on meie elukoht. Noored, kes lähevad Koselt välja õppima, toovad oma kogutud tarkused siia tagasi, nad ei püüa ennast realiseerida väljapool Koset, vaid pigem toovad leitud uued tuttavad Kosele, rikastades sellega meie kultuurielu. Noored on enesekindlamad, julgevad oma ideid ja mõtteid välja öelda, vanem põlvkond toetab ja arvestab noortega ning näeb neis arvestatavaid  koostööpartnereid.
Koset tuntakse kohana, kus korraldatakse suviti vahvaid ja ainulaadseid vabaõhuetendusi. 

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Noortele projektijuhtimise koolituse läbiviimine 

2. Kostüümide õmblemine 

3.Tekstiraamatute, nootide, partituuride paljundamine ja köitmine, kavade koostamine ja paljundamine. 

4. Plakatite ja reklaambänneri tellimine 

5. Dekoratsioonide valmistamine 

6. Osalejate transport 

7. Ühesugused projekti logoga särgid kõigile projektis osalejatele

8. Osalejate toitlustamine 

9. Helitehnika 

10. Kroonika jaoks materjali kogumine, video valmimine 

 
Tulemused

Noored said projekti läbiviimise kogemuse ning julguse ise uusi projekte algatada. Muusikalis osalejad said end teostada ning tõestada artistidena. Teatritegemine on muutunud populaarseks, laienenud on silmaring ja suurenenud kultuuriteadlikkus. Kohalikke kultuuritraditsioone taaselustatakse näitemängu kaudu.

Noored said hea meeskonnatöökogemuse ning sellega koos uusi tutvusi, kohtusid erinevate huvigruppide esindajad.
Publik sai positiivse teatrielamuse. Kuna etendused oli tasuta, siis said teatrikogemuse ka inimesed, kes seda endale muidu lubada ei saa.
Positiivse teatrikogemuse tulemusena suureneb Kose vallas huvi teatri vastu veelgi. Kosel tekib püsiv noorte harrastusteater.

Projektimeeskonnas osales 12 noort, kes said projektijuhtimise koolituse ja praktilise kogemuse projekti juhtimisest ja meeskonnatööst.
Muusikalis osales 75 inimest.
Projektimeeskondadesse oli kaasatud lisaks 25 inimest 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.03.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
15.03.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 6391.00  
Määratud toetus
€ 5113.00