Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kose moto- ja vabaajakeskuse ning tsiviilotstarbelise lasketiiru detail-planeeringu koostamine

Projekti number
430011374017  
Kirjeldus

Projekti üldeesmärk: 

Kose piirkonnas on olemas kvaliteetsed ja turvalised tingimused moto- ja ekstreemspordihuvilistele vaba aja sisustamiseks. 

Projekti otsene eesmärk: 

Loodud on võimalused kvaliteetsete ja ohutute vaba aja veetmise, moto-ja ekstreemspordivõimaluste harrastamiskeskuse rajamiseks lähiaastatel. 

Projektiga soovitakse: 

* Arendada piirkonna elanike ja teiste moto- ja ekstreemspordist huvitatute jaoks vajalikku vabaaja veetmise kohta. Planeeritava keskuse eesmärgiks on võimaldada erinevate ekstreemspordialadega tegevusi, nagu motokross, supermoto, laskesport, lumelaua ja suusasport jne. 

* Luua võimalused teha konkreetseid lähteülesandeid ehitusprojektide koostamiseks ja ehitus ning rekonstrueerimistöödele. 

* Detailplaneeritava ala säilitamine avalikuks kasutuseks ning piirkonna elanike ja külaliste aktiivse vabaaja veetmiseks. 

* Tarvilik oleks välja ehitada rajakastmise süsteem, olmekompleks, parklad, jne. Vabaajakeskuse planeeritav maa-ala asub peatselt ammendunud kruusakarjääris. Meie soov oleks, et see kaevanduse alt vabanev ala ei muutuks jäätmaaks vaid oleks edaspidi meie kõigi käsutuses kui meeldiv sporditegemise ja vaba aja veetmise koht.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Detailplaneeringu koostamine, mis sisaldab moto- ja vabaajakeskuse ning tsiviilotstarbelise lasketiiru:  

1.detailplaneeringu eskiislahenduse koostamist sh hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse- ja arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning nendest tulenevad kitsendused, liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, lasketiiru asukoha planeerimine, haljastus ja heakord, tuleohutus, keskkonna- ja tervisekaitse; 

2. avalike arutelude korraldamine; 

3. avalikustamiste korraldamine; 

4. detailplaneeringule kooskõlastuste võtmist; 

5. detailplaneeringu vastuvõtmisele esitamist; 

6. detailplaneeringu esitamine kehtestamiseks.

 
Tulemused

Projekti tulemusena valmis Kose moto- ja vabaajakeskuse ning tsiviilotstarbelise lasketiirudetailplaneering, mis on edasiste projekteerimis- ja ehitustööde aluseks. 

Kokku detailplaneeringuga kaetav ala on 48ha. 

Projekti tulemusel on loodud võimalused Kose piirkonda moto- ja vabaajakeskuse ning tsiviilotstarbelise lasketiiru rajamiseks. 

Projekti mõjul kasvab kogu piirkonna atraktiivsus ja turismipotentsiaal ning tänu sellele elavneb ka majandus ning ettevõtjatel tekib võimalus luua uusi töökohti.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
20.10.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.10.2013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 11376.00  
Määratud toetus
€ 6826.00