Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Puuabi investeeringud

Projekti number
430012375557  
Kirjeldus

Peamised eesmärgid saavutatud seisundina :

- Ambriesto OÜ on jõudsalt arenenud ja kasvanud ettevõte, mis on jätkusuutlik, professionaalse meeskonna ning tehnoloogiliselt uudsete seadmetega teenuseid teostav. Ettevõte teenib kasumit, suunab möödunud perioodide tulu ettevõtte arendamisse, ning lähtub oma tegevuses headest äritavadest ja Eesti Vabariigis kehtivatest seadusaktidest. 

- Osutatavate teenuste hulk ja ulatus on suurem konkurentidest, seejuures teostatakse töid ohutult, kvaliteetselt, tähtaegselt, konkurentsivõimelise hinnatasemeg ja paindlikult.

- Turule on toodud teenuste koosseis, mis võimaldab klientidele osutada kompleksteenust alates ohtliku puu langetamisest kuni selle töötlemiseni laud- või prussmaterjaliks.

- Ambriesto OÜ kapasiteet on vastavuses turunõudluse ja selle kasvuga.

- Ida-Harju Koostöökoja territooriumil asuvad ettevõtjad ja omavalitsused teevad tõhusat koostööd, mis kasulik kõigile osapooltele.

- Vähenenud on Raasiku valla töötus ning kasvanud konkurentsivõime ja paranenud ettevõtluskeskkond.

- Vähehenud on puidu hävitamine ja raiskuminek

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 : Põhivarainvesteering – investeering mobiilsesse saeraami

Tegevus 2 : Investeeringuobjekti tähistamine vastavalt Leader toetusmeetme korrale.

 
Tulemused

Projekti tulemusel :

- Luuakse kolm (3) uut täiskoormusega ja hästitasustatud töökohta

- Tuuakse turule uudne ja kompleksne teenus

- On märkimisväärselt tõusnud Ambriesto OÜ mahud, misläbi on kindlustatud areng ja jätkusuutlikkus

Projekt omab positiivset mõju Raasiku valla ettevõtlusele, majandusele ja tööhõivele. Väikese rahvaarvuga omavalitsuses on kolm uut töökohta märkimisväärne areng. Läbi erinevate koostööprojektide kindlustatakse mõningane müügimahtude suurenemine kohalikele ettevõtjatele. Ka see omab oodatult mõju tööhõive kasvule, mis omakorda suurendab Raasiku valla makselaekumist. Kokkuvõtlikult täidab käesolev projekt nii Ambriesto OÜ äriplaanijärgseid eesmärke ja suundasid aga ka Raasiku valla arengukavast tulenevaid eesmärke nagu ettevõtluskeskkonna paranemine, tööhõiveprobleemide vähenemine

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
02.11.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
01.11.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 21050.00  
Määratud toetus
€ 12630.00