Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Uute teenuste arendamine

Projekti number
410012370209  
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

*Kohalike ettevõtjate teravilja ja rapsi kuivatamise- sorteerimise- ja hoiustamisteenuse vajadus on rahuldatud. Piirkonna teravilja- ja rapsikasvatajate elujõulisus ka konkurentsivõime on paranenud.

*Hellema OÜ on oma tegevust mitmekesistanud, suurendanud kasumlikkust ja loonud vähemalt 3 uut töökoha

*Kuivatuseteenust pakutakse kaasaegse keskkonnasäästliku tehnoloogiaga.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1. Eellepingute sõlmimine põhiklientidega.

Tegevus 2. Kaitsme nimivõimsuse suurendamine 200 amprini, ehk 120 ampri ostmine Eesti Energialt.

Olemasolev kuivatikompleksi kaitse on 80 Amprit, millest ei piisa vajalike seadmete tõrgeteta tööks.

Tegevus 3 Kuivatikompleksi seadmete ostmine. Olemasolevas kuivatikompleksis on puudu punkrite täitmise ja tühjendamise kettkraapkonveierid ja elevaator.

Tegevus 4. Elektritööd ja materjalid

Tegevus 5. Tööjõu otsimine, taustauuring, töölepingute sõlmimine, esmane koolitus.

Tegevus 6. Teenuste müügi käivitamine.

 
Tulemused

Projekti tulemusena suurendati kuivatikompleksi kaitsme nimivoolu tugevust 120 ampri võrra. Kaitsme nimivoolu suurendamine tagab vajalike seadmete tõrgeteta töö ja äriplaanile vastavas mahus kompleksteenuste müügi.

Osteti ja paigaldati järgnevad kuivatikompleksi seadmed: üks kettkraapkonveier K 60 8m, üks kettkraapkonveier K60 punkrite alla 16 m, üks kettkraapkonveier K 60 punkrite peale 16 m, üks elevaator E-180 14 m ja toru osad. Seadmete ostmise ja paigaldamise tulemusena toimib kuivatikompleksi punkrite täitmine ja tühjendamine.

Projekt avaldab positiivset mõju kogu piirkonna majandusele, sest suureneb kohalike ettevõtjate/ettevõtete 

konkurentsivõime, kes seeläbi mitmekesistavad või laiendavad enda tootmist ja palkavad täiendavat tööjõudu.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
11.09.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
11.09.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 50992.00  
Määratud toetus
€ 25496.00