Hüppa otse lehekülje sisu juurde

MTÜ Viikingite küla tegevusprogrammide kvaliteedi tõstmine turvalise muinasvõitluse varustuse abil.

Projekti number
430012375541  
Kirjeldus

MTÜ poolt pakutavate tegevusprogrammide parendamine korraliku muinasvõitluse varustuse abil ning seeläbi noorte sihtrühmade aktiivsem kaasamine pärandikultuuri levikusse ja edendusse. Muinasvõitlusega tegelejate ringkond on pigem noored, uued harrastajad tulevad samuti noorte seast ning erinevad võitlusoskusi ja koordinatsiooni arendavad huvialad on noorte seas aina populaarsemad ja nõutumad. Seega on turvalise muinasvõitluse varustuse olemasolul võimalik edendada noorte kultuuriteadlikkust, soodustada aktiivse eluviisi harjumust noorte seas ja parendada nende füüsilist vormi uudse ja omapärasema tegevusega. 

MTÜ Viikingite küla näeb kvaliteetse varustuse olemasolul huvi kasvu nii muinasvõitluse kui ka teiste pärandikultuuri tutvustavate tegevusprogrammide vastu. Huviliste arvu kasv oleks eelkõige pigem nooremate inimeste arvelt ning suuremal määral kohalike seas. Kuid kindlasti toob pärandikultuuri tutvustamine muinasvõitluse kaudu kohale huvilisi ka mujalt Harjumaalt ning Eestist, sest üldine huvi ja muinasvõitluse harrastajate ringkond on viimastel aastatel kasvanud.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Turvalise muinasvõitluse varustuse komplektide soetamine – soetatakse kaks täielikku komplekti

 
Tulemused

Antud projekti olulisemateks tulemusteks on tegevusprogrammide kvaliteedi tõus, seeläbi piirkonna külastatavuse arvu kasv ning olemasolevate töökohtade säilimise soodustamine. Oluline on ka Kose valla elanike vaba aja veetmise ja kultuuritegevuse võimaluste avardumine ja edenemine.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
10.10.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
10.10.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 7670.00  
Määratud toetus
€ 4602.00