Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Oxforell Puhkekeskuse Peamaja renoveerimine ja täiendamine hoone kuluefektiivsemaks ning liikumispuudega inimestele ligipääsetavaks muutmise eesmärgil.

Projekti number
430012375552  
Kirjeldus

Projekti otsene eesmärk: Kaasaegse, kvaliteetse ja paljudele sihtrühmadele (sh liikumispuuetega inimestele) sobiliku aastaringse majutus-, toitlustus- ja muude turismiteenuste pakkumine energiasäästliku ja sobiliku infrastruktuuri abil. Olemasolevate töökohtade säilitamine ja uute töökohtade loomine. 

Oluliseks eesmärgiks on järgnevate aastate Oxforell Puhkekeskuse käibe (müügitulu) kasv: 20% 2013. aastal, 10% 2014. aastal ja 7% 2015. aastal ning aidata sellega kaasa nii Eesti turismimajanduse arengule kui ka ühiskonna kindlustundele peamiselt Kose vallas.

Kaudsed eesmärgid: Projekti eesmärgiks on parendada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti läbi teenuste kättesaadavaks muutmise paljudele sihtrühmadele. Projekt aitab kaasa töökohtade loomisele ning atraktiivsete vaba aja veetmise võimaluste loomisele ja pakkumisele ehk sotsiaalse infrastruktuuri arendamisele. Eesmärgiks on pakkuda nii kohalikele elanikele kui ka turistidele aastaringset mugavat ja kaasaegset turismiteenust. Projekti eesmärk on muuta nii Oxforell Puhkekeskus kui ka Kose-Uuemõisa ning Kose vald populaarseks sihtkohaks sise- ja välisturistidele, sealhulgas ka liikumispuudega külastajatele. 

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

1. Peamaja kamina rekonstrueerimine

2. Peamaja põranda renoveerimine

3. Peamaja akende vahetamine

4. Peamaja uste vahetamine

5. Peamaja siseseinte soojustamine

6. Uue tualettruumi ehitamine

7. Lifti paigaldamine peamajja

 
Tulemused

Oluliseks tulemuseks on ettevõtte infrastruktuuri kuluefektiivsuse kasv ja kaasaegse ning kvaliteetse majutus- ja turismiteenuse aastaringse pakkumise võimalus liikumispuudega inimestele, mis on Ida-Harju piirkonnas ainulaadne ja innovaatiline ning mis kindlasti tõstab piirkonna tuntust!

Projekt avaldab mõju ka peredele, kes liiguvad lapsevankriga.

Projekti mõõdetavaks tulemuseks on 7 töökoha säilimine ja kahe uue töökoha lisandumine.

 

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
08.10.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
08.10.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 26111.00  
Määratud toetus
€ 15667.00