Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Lilleralli – aiandustalud kutsuvad külla

Projekti number
430012375553  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

Toimunud on lille- ja aiandusüritus, misläbi on suurenenud Karla küla tuntus aianduskülana ja paranenud inimeste oskused aianduse valdkonnas. Tutvustatud on Karla küla turismi sihtmärgina, kuhu tasub uuesti tagasi tulla.

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Reklaam-Elmari raadios, Maalehes, Kose Teatajas, flaierid

2. Roogoja talu, muru niitmine ja trimmerdamine.

3. Sadevälja talu, muru niitmine, korrastamine, korraldajate töötasu 4

inimest, sildid, viidad.

4. Pernahansu talu, muru niitmine, korrastamine, korraldajate

töötasud 2 inimest

5. Telkide üürimine

6.Välikäimlate rent

7. Ekskavaatori kaevetööd - parkla pealesõidu rajamine Sadevälja tallu

8.Kruus parkla pealesõidu rajamiseks Sadevälja tallu

9.Lõikelilled õpitubade läbiviimiseks

10.Praktilised aianduskoolitused -lektori tasu

Koolituse käigus rajatakse peenar mõõtmetega 5 m x 10 m.

11.Loengud iluaiandusest- lektori tasu

12. Projekti juhtimine, töö, transport

 
Tulemused

Suurenenud on  piirkondlikud puhkamise ja ajaveetmise võimalused erinevatele vanusegruppidele - piirkonna elanikel onvõimalus veeta vaba aega kohalikul pika traditsiooniga aiandusalasel üritusel, kus saab näha põhjamaade suurimat elulõnga kollektsioonaeda, viinamarjakasvatust, mitmeid iluaianduse auhindu võitnud Sadevälja talu, Pearnahansu talu.

Suurenud on inimeste teadmised ja oskused - on ainulaadne võimalus osa võtta koolitustest, mida viivad läbi kohale kutsutud meil väga tuntud ja tunnustatud aiandusinimesed (Arnold Hannust, Räpina Aianduskooli õppejõud: Reet Palusalu). Populaarsed aianduskoolitused, mida on võimalik professionaalsel tasemel õppida kaugel Räpinas, tuuakse Karla küla üritusele. Lisaks on võimalik nõu küsida kohalikelt aiandusspetsialistidelt (Tõnis Tenso, Taavi Kivistik, Aili Kivistik, Christi Unt, Jaana Proos).

Tõuseb Karla küla ja Kose valla tuntus turismi sihtobjektina. Puhkajate ja turistide arvu kasv soodustab valla majanduslikku arengut. Projekti tulemusena jõuavad Karla külla ja Kose valda inimesed nii Ida-Harju Koostöökoja piirkonnast kui ka mujalt Eestist.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
10.10.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
10.10.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3415.00  
Määratud toetus
€ 2615.00