Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Tantsurühma KADREL rahvariiete seelikute, tanude, vööde soetamine

Projekti number
430013376650  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk on pärandkultuuri säilitamine ja rahvakultuuri traditsioonide arendamine.

Alaeesmärgid:

1.Naisrahvatantsurühmale KADREL uute Harju-Jaani kihelkonna 13 rahvariiete seeliku, 13 tanu ja 13 kirivööde soetamine

2.Läbi uute rahvariiete soetamise tantsijate innustamine ja motiveerimine.

3.Läbi innustamise uute esinemisvõimaluste avardumine.

4.Suureneb ja aktiviseerub piirkonna noorte huvi rahvakunsti sh rahvatantsu vastu.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Käesoleva projektiga soetatakse naisrahvatantsurühmale KADREL Harju-Jaani rahvariide 13 seelikut, 13 tanu ja 13 kirivööd.

Rahvariided on piirkonna autentsust edasikandvad. Praegune Anija valla territoorium asub Harju- Jaani kihelkonnas. Seoses sellega otsustati valida rahvatantsurühma riieteks just Harju- Jaani kihelkonna rahvariided. Projektiga soetatavate rahvariiete komplekti kuuluvad: seelik (pihikuga) ja kirivöö (villane Harju-Jaani kirivöö).

Projekti tegevused on järgmised:

Tegevus 1 - Harju-Jaani Kihelkonna naiste rahvariide seelikute 13 tk, tanude 13 tk ja vööde 13 tk soetamine.

Tegevus 2- Leader-sümboolikaga embleemid, mis kinnitatakse rahvariide seelikute 

siseküljele

 
Tulemused

Projekti tulemusena said rahvatantsurühma KADREL tantsijad endale uued ja autentsed (Harju- Jaani kihelkonna) rahvariided - seelikud, tanud ja vööd (13 tükki). Autentseid piirkonna rahvariideid kandes ja nendega esinedes arendame rahvakultuuri traditsioone, luues aluse pärandkultuuri säilitamisele piirkonnas. 

Harju- Jaani kihelkonna rahvariideid kandes tutvustab rahvatantsurühm Põhja- Eesti rahvariideid nii meie piirkonnas kui ka vabariigis.

Rahvariiete soetamine tagab piirkonna rahvakultuuri traditsioonide jätkamise:

• Anija valla kultuuriüritustel (Kodukandipäev, Anija valla laulu- ja tantsupäev, EV aastapäev, jmt),

• maakondlikel tantsupidudel (Harju maakonna laulu- ja tantsupidu) ja teistel kultuuriüritustel,

• üleriigilistel üritustel (üldtantsupidu).

Uued riided innustavad tantsijaid jätkama prooviperioode ning osalema aktiivselt erinevatel üritustel rahvatantsude esitlemisega.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2982.00  
Määratud toetus
€ 2534.00