Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Kehra naisrühm Päikeseratas stiliseeritud rahvariiete soetamine

Projekti number
430013376669  
Meede
Kirjeldus

Projekti üldine eesmärk on piirkonna identiteedi ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamine ning pärandkultuuri ja rahvakultuuri traditsioonide arendamine.

Alaeesmärgid:

• pärandkultuuri säilitamine ja rahvakultuuri traditsioonide arendamine;

• erinevate vanusegruppide aktiviseerimine ja sotsiaalse läbikäimise suurendamine;

• tugevneb side oma kodukohaga.

• Naisrühma Päikeseratas uute piirkondliku triibumustriga stiliseeritud rahvariiete soetamine, kuna siiani ei ole rahvatantsurühmal autentseid piirkondlikke rahvariideid

• Läbi uute riiete soetamise tantsijate innustamine

• Läbi innustamise uute esinemisvõimaluste avardumine

• Suureneb ja aktiviseerub piirkonna huvi rahvakunsti sh rahvatantsu vastu

 
Märksõnad
 
Tegevused

Käesoleva projektiga soetatakse Kehra Rahvamaja naisrahvatantsurühmale „Päikeseratas“ uued autentsedpiirkondliku triibumustriga stiliseeritud rahvariided (13 komplekti). Komplekti kuuluvad stiliseeritud linane kleit, triibumustriga pihik. Praeguse Anija valla territooriumil asub osa Jõelähtme kihelkonnast. Seoses sellega otsustati naisrühma uute riiete pihikud teha Jõelähtme sinise triibumustriga.

Tegevus 1- Piirkondlike (kihelkonna) rahvariiete väljaselgitamine

Tegevus 2- Hinnapakkumiste võtmine

Tegevus 3- Projekti kirjutamine

Tegevus 4- Soodsaima ja meie tingimustele vastava hinnapakkumisega läbirääkimiste pidamine

Tegevus 5- Rahvariiete tellimine

 
Tulemused

Projekti tulemusena sai naisrahvatantsurühm „Päikeseratas“ endale uued ja autentsed (Jõelähtme kihelkonna) stiliseeritud rahvariided (13 komplekti). Uusi piirkonna triibumustriga stiliseeritud rahvariideid kandes ja nendega esinedes arendame rahvakultuuri traditsioone, luues aluse pärandkultuuri säilitamisele piirkonnas. Jõelähtme kihelkonna triibumustriga disainitud komplekte kandes tutvustavad naishvatantsurühma naised Põhja- Eesti rahvariide triibumustrit nii kodukohas, kui vabariigis.

Rahvariiete soetamine tagab piirkonna rahvakultuuri traditsioonide jätkamise oma valla kultuuriüritustel (Kodukandipäev, rahvatantsupäev, EV aastapäev, suur perepäev) ja üleriigilistel (üldtantsupidu, Viljandi talvine tantsupäev) ning maakondlikel (Harju maakonna laulu- ja tantsupidu) tantsupidudel.

Uued riided innustavad tantsijaid jätkama prooviperioode (2 proovipäeva nädalas) ning otsima esinemisvõimalusi ja väljundeid.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 1348.00  
Määratud toetus
€ 1146.00