Hüppa otse lehekülje sisu juurde

PREP paarisuhte koolitus Perekeskuses Männikäbi

Projekti number
430013376665  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

1. Kasvanud on koolituse läbinud vähemalt 12 lapsevanemate pädevus suhteprobleemide lahendamisel ning pered on tugevamad.

2. Paranenud on laste (kokku vähemalt 43 last nendes konkreetsetes peredes) elukvaliteet ja tulevikuväljavaated.

3. Vähenenud on perede sotsiaalne tõrjutus, kasvanud nii lapsevanemate kui laste enesehinnang.

Koolituse sihtgrupiks on just paarisuhtes olevad lapsevanemad.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1- PREP paarisuhte koolitus mahus 18 akadeemilist tundi auditoorset tööd (teooria, praktilised harjutused töövihikuga ja juhendatud suhtlemisoskuse treening partneriga) + 8h iseseisvat tööd töövihikuga ja praktilised harjutused.

Grupi suuruseks on 6-10 paari (kuni 20 inimest).

Tegevus 2 - Projekti juhtimine mahus 40 tundi.

 
Tulemused

1. Projekti raames läbi viidud PREP paarisuhte koolitus, mille tulemusena on koolitusel osalenud suutnud luua tugevama paarisuhte ning omavad teadmisi lastele turvalise keskkonna loomisest. 

2. Koolitusel osalejad on omandanud oskused, mistõttu toimivad head ja usalduslikud peresuhted, mille tulemusena on paranenud ka peredes kasvavate laste elukvaliteet ja tulevikuväljavaated. 

3. Kasvanud enesehinnangu tulemusena on vähenenud koolitusel osalejate sotsiaalne tõrjutus (sh ka koolitatute peres kasvavate laste sotsiaalne tõrjutus). 

PREP paarisuhte koolituse läbinud on saanud juurde enesekindlust. Õpitud oskuste abil on võimalik ennetada keerulisi olukordi nii paarisuhtes kui ka laste kasvatamises ja vältida kommunikatsioonibarjääre. Peresiseselt ollakse üksteise suhtes sallivamad ja toetavamad; üksteist märgatakse, toetatakse ja tehakse koostööd partneritest ja lastest lähtuvalt. Pikemas perspektiivis hoiavad õiged suhtlemis- ja kasvatusvõtted ära tulevikus ilmneda võiva laste väärkäitumise ja pikaajaliselt väljenduvaid sotsiaalseid probleeme.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
21.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2575.00  
Määratud toetus
€ 2189.00