Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Eesti merendusajaloo ja –kultuuri tutvustamine Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku valdade koolilastele

Projekti number
430013376672  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

• Suurenevad teadmised Eesti merendusajaloost ja kultuurist – arvestades ajaloo paratamatuid keerdkäike, on eestlased hakanud unustama esiisade kuulsusrikast pärandit ja merelisi juuri. Ka ajaloo ainekavades saab põhilise rõhu eestlane kui põlluharja, mitte kui randlane, meremees ja paadiehitaja. Koostöös Eesti Meremuuseumi / Lennusadamaga on MTÜ Eesti Purjelaevad kokku pannud programmi Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku valdade õpilastele, et suurendada nende teadmisi merendusest ja selle ajaloost Eestis. Koostatud programmi raames õpivad noored tundma oma kodukoha minevikukultuuri, kombeid ja traditsioone; kasvavad teadmised merepärandist ja mereharidusest; kinnitamaks saadud teadmisi, minnakse ajalooliste purjelaevadega merele, kus saab osaleda laeva käsitsemise operatsioonides (purjede heiskamine ja trimmimine, meremärkide lugemine jne). 

• Merenduse kui huvialahariduse ja huvitegevuse toomine Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku valda. Projekti teostumise järel kasvab projektis osalenud laste seas nii teadlikkus kui huvi praktilise merenduse vastu, millest võib edaspidi saada ka nende elatusallikas või kõrvaltegevus. Nelja valla koolinoored saavad suvel liituda Kajsamooriga vabatahtlikkuse alusel ja sügisest plaanime hakata tegema ka merendusiringi.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1: Lennusadama haridusprogramm

TEADUSLABOR on põnev haridusprogrammide kogum, mis aitab mõista ja selgitada täppis- ja loodusteaduste seotust igapäevaeluga. Teemasid avatakse läbi meeskondlike mänguliste tegevuste, milles õpilased täidavad erinevaid ülesandeid ja rolle. Teaduslabor katab kõiki kooliastmeid ning on üles ehitatud nii, et programmidega saab sisse juhatada uut teemat või kinnistada juba eelnevalt koolis õpitut.

Tegevus 2: Projektijuhtimine

Tegevus 3: Merereisid – 4 sõitu

 
Tulemused

• Teadlikkuse kasv - koolinoortel on kasvanud teadlikkus Eesti merendusajaloost, purjelaevadest ja merenduse uurimisest tänapäeval.

• Eesti merenduslugu ja purjelaevandus on muutunud populaarsemaks.

• Praktiliste merendusega seotud oskuste (purjede heiskamine ja trimmimine, meremärkide lugemine jne) omandamine ja arendamine.

• Põlvkondadevahelise sideme tugevnemine – projektis osalenud koolinoored omandasid teadmisi oma kodukoha minevikukultuurist ja traditsioonidest, mis tugevdab sidemeid nende esivanematega.

• Pedagoogiliste teadmiste andmine projektis osalevatele õpetajatele – õpetajad, kes  läbisid meie programmi, omandasid teoreetilisi teadmisi Eesti merendusloost ja saavad seda edasi anda järgmistele klassidele kas siis koduloo, ajaloo vm tunnis.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
11.12.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 3328.00  
Määratud toetus
€ 2840.00