Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Ida-Harju ettevõtluse- ja karjääripäev

Projekti number
430013376670  
Meede
Kirjeldus

Õpitubades osalemine suurendab noorte julgust olla aktiivne, tekitab seose ettevõtlikkuse, ettevõtluse ja loomingulisuse vahel ning ühtlasi laiendab silmaringi. Õpitoad on tulevikku suunatud mõjuga, annavad koolinoorele võimaluse laiemalt läheneda erialavalikule või anda kätte suunised, kuidas leida oma õige eriala. Õpitoad innustavad noori jagama oma mõtteid ning mõtetest tegude tegemiseks antakse ka praktilisi suuniseid. 

Kaudseks eesmärgiks on ka ettevõtlikkuse tõus Ida-Harju koolinoorte hulgas.Projekti raames suurendatakse noorte teadlikkust, kust ja millist infot vajadusel leida. Projektiga tõstetakse õpilaste õpimotivatsiooni mitteformaalse õppimise kaudu ja tutvustakse neile kohapealseid võimalusi ja väärtusi, et neil tekiks positiivsed seosed pärast õpingute lõppemist tulla õppima ja töötama tagasi Harjumaale. 

Laiemalt võttes kasvatame me ettevõtlike noori ja antud õpitubade päevad on üks osa sellest, et noored muutuksid ettevõtlikumaks. Ükskõik, kas tegemist on era- või avaliku sektori esindajaga, kas tegemist on mõne äri omanikuga või palga eest oma teadmisi ja oskusi pakkuva inimesega, saab Eesti olla edukas ainult siis, kui iga Eesti inimesel on piisaval määral arendatud vastavad ettevõtlikkuse suutlikkused ja kompetentsid.

 
Märksõnad
 
Tegevused

13.03.2014 toimub Kose Gümnaasiumis “Ida-Harju ettevõtluse- ja karjääripäev”, kuhu oleme kohale toonud ka KehraGümnaasiumi 10., 11. ja 12. klassi õpilased. .

Tegevused: 

1) Inspiratsiooni ja motivatsiooni õpituba

2) Ettevõtluse õpituba

3) Turiplatsi mäng

4) Meeskonnatöö õpituba

5) Ettevõtlusteater

6) Transport

7) Info ja kujundusmaterjalid

 

 
Tulemused

Toimunud on üks Ida-Harju ettevõtluse- ja karjääripäev Kose Gümnaasiumis, millest võttis osa ka Kehra Gümnaasium. Päevast võttis osa umbes 200 gümnaasiumi õpilast. 

Õpilased (ehk sihtgrupp) on targemad oma valikutes, ettevõtlikumad, motiveeritumad lööma kaasa piirkonna tegevustes. Projektiga tõstetakse õpilaste õpimotivatsiooni mitteformaalse õppimise kaudu ja tutvustakse neile kohapealseid võimalusi ja väärtusi, et neil tekiks positiivsed seosed oma kodukohaga. Projekti tulemusena avastasid noored, et neil on võimalik end teostada ka oma kodukohas.

 
Kasu saanud ala
Anija vald, Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Abikõlblik maksumus
€ 3512.00  
Määratud toetus
€ 2985.00