Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Tütarlaste rahvariiete soetamine algklasside rahvatantsurühmale

Projekti number
430013376503  
Meede
Kirjeldus

Projekti üldine eesmärk on pärandkultuuri säilitamine ja rahvakultuuri traditsioonide taaselustamine laste ja noorte hulgas.

Alaeesmärgid:

1. Kehra Gümnaasiumi algklasside rahvatantsurühma tütarlastele uute piirkondlike (Harju- Jaani kihelkond) rahvariiete soetamine, kuna rahvatantsurühmal puuduvad rahvariideid.

2. Läbi uute riiete soetamise laste innustamine rahvatantsuga tegelemiseks (üks huvi- ja ühistegevuse vorme).

3. Läbi innustamise uute esinemisvõimaluste avardumine.

4. Taaselustub, suureneb ja aktiveerub piirkonna laste ja noorte huvi rahvakunsti sh rahvatantsu vastu.

5. Osaleda 2014. a üldtantsupeol.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Käesoleva projektiga soetatakse tütarlaste rahvariided (8 komplekti) Kehra Gümnaasiumi algklasside rahvatantsurühmale. Rahvariided on piirkonna autentsust edasikandvad. Praegune Anija valla territoorium asub Harju- Jaani kihelkonnas. Seoses sellega otsustati valida algklasside rahvatantsurühma riieteks just Harju- Jaani kihelkonna rahvariided. Projektiga soetatavate tütarlaste rahvariiete komplekti kuuluvad: seelik (pihikuga), käised (pitsi, pilude ja vasklitritega) ja vöö (villane Harju-Jaani kirivöö).

Projekti tegevused on järgmised:

Tegevus 1- Piirkondlike (kihelkonna) rahvariiete väljaselgitamine (raamatukogu materjalid, Igor Tõnuristi loengud ja soovitused rahvarõivastest Rahvatantsujuhtide Koolis, Margit Sondbergi ja Lembi Sihvre mapp „Laste rahvarõivad+CD)

Tegevus 2- Hinnapakkumuste alusmaterjalide koostamine ja pakkumuste võtmine

Tegevus 3- Projekti kirjutamine

Tegevus 4- Soodsaima hinnapakkumuse esitajaga läbirääkimistega pidamine

Tegevus 5- Rahvariiete tellimine

 
Tulemused

Projekti tulemusena said Kehra Gümnaasiumi algklasside rahvatantsurühma tütarlapsed endale uued ja autentsed (Harju- Jaani kihelkonna) rahvariided (8 täiskomplekti). Autentseid piirkonna rahvariideid kandes ja nendega esinedes arendame rahvakultuuri traditsioone, luues aluse pärandkultuuri säilitamisele piirkonnas. Harju- Jaani kihelkonna rahvariideid kandes tutvustab rahvatantsurühm Põhja- Eesti rahvariideid nii meie piirkonnas kui ka vabariigis.

Rahvariiete soetamine lastele tagab piirkonna rahvakultuuri traditsioonide jätkamise:

• Kehra Gümnaasiumi erinevatel üritustel,

• Anija valla kultuuriüritustel (Kodukandipäev, rahvatantsupäev, EV aastapäev, suur perepäev jmt),

• maakondlikel tantsupidudel (Harju maakonna laulu- ja tantsupidu) ja teistel kultuuriüritustel,

• üleriigilistel üritustel (üldtantsupidu, koolinoorte tantsupidu).

Uued riided innustavad lapsi jätkama prooviperioode ning osalema aktiivselt erinevatel üritustel rahvatantsude  esitlemisega. 

 

 
Kasu saanud ala
 
PRIA toetusotsuse kuupäev
27.06.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 2280.00  
Määratud toetus
€ 1938.00