Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Tänapäevaste ja mängijasõbralike muusikainstrumentide soetamine Raasiku valla pillimänguhuvilistele noortele II

Projekti number
430012375518  
Meede
Kirjeldus

Raasiku vallas  on alates 1989.aastast huvialakeskuse  vahendusel loodud noortele võimalused   pillimängu oskuste  ja muusikaalaste teadmiste omandamiseks ning rakendamiseks erinevates õppe- ja koostöövormides.

Sellele tuginedes osalevad pillimänguhuvilised noored ja nende eestvedajad aktiivselt nii piirkondlikus kultuurielus kui võtavad  võimalust mööda osa  maakondlikest, üleriigilistest ning  rahvusvahelistest festivalidest, konkurssidest ja laagritest.

Paraku pole huvialakeskuse  noortele mängijatele pillierialade rohkuse ning rahaliste vahendite piiratuse tõttu õnnestunud soetada piisaval hulgal  kaasaegsel tasemel mängijasõbralikke pille, seda eriti just kallimate pillide osas. Pillide nappus takistab aga noortel pillimängu harjutamist, piirab koosmängu korraldamist, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemist ning uutele huviliste kaasamist.

Käesoleva projektiga taotletakse toetust just noormeestele huvi pakkuvate muusikainstrumentide ostuks  nagu akordion  ja trummikomplekt. 

 
Märksõnad
 
Tegevused
Tegevus 1 – 120 bassilise kõlakambriga uue akordioni soetamine. Tegevus 2 –uue trummikomplekti (ühise aluse küljes on soolo- ja basstrumm ning 2 tom-tom trummi) soetamine.  
Tulemused
Projekti tulemusena on soetatud 2 kaasaegset ja mängijasõbralikku muusikainstrumenti Aruküla Huvialakeskusesse Pääsulind: 1) 120-bassiga kõlakambriga akordion – 31 noore akordionimängija ja nende juhendaja tarbeks 2) trummikomplekt 18 bändimängu huvilise ning nende juhendaja tarbeks. Projekti mõju: 1. Uute pillide kasutuselevõtmise abil on paranenud piirkonna noorte pillimängu- ja koosmusitseerimis- ning vaba aja veetmise võimalused. 2. Pillimängu õppimine ja koosmusitseerimine on noorte hulgas veelgi enam hinnatud ning senisest enam on kaasatud sellesse noormehi. 3. Suurenenud on piirkonna noorte huvi ja võimalused enesearenduseks, eneseteostuseks, omaalgatuseks ja koostööks nii piirkondlikus kultuurielus kui üleriigiliste ja rahvusvaheliste ettevõtmiste raames. 4. Seoses noorte pillimängijate tegevusega on piirkondlik kultuurielu elavam ja mitmekesisem. 5. Muusika- ja kultuurialase ühistegevuse läbi on tihenenud eri põlvkondade vaheline side ning edenenud kogemuste ja piirkondlike kultuuritraditsioonide edasikandumine.  
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
30.08.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
30.08.2014  
Organisatsioon
 
Abikõlblik maksumus
€ 4325.00  
Määratud toetus
€ 3675.00