Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Taristu rajamine Peningi külaplatsi kinnistule

Projekti number
430013376662  
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

  • Ühistegevuse arendamine, mille läbi paraneb kogukondlik koostöö, ühisüritused ja elukeskkond.

Alaeesmärk: piirkonna elu aktiveerimine ühes keskkonna ja majandusliku olukorra parendamisega.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Taristu rajamine Peningi külaplatsile. Rajatakse parkla mahutavusega 85-le autole, koos sisseviiva teega.

Tegevus 1- pinnase koorimine ja ettevalmistustööd parkla rajamiseks kaasa arvatud killustikkatte paigaldamine, planeerimine ja täitmine.

Tegevus 2 - freesasfaldiga parkla katmine

 
Tulemused

Projekti tulemusena on valminud parkla 85 autole ja Peningi külaplatsi territooriumit on võimalik hakata kasutama väliürituste läbiviimiseks.

Selle projekti teostamisega sai  lahendatud   parkimisprobleem, mis omakorda võimaldab teenuseid kvliteetsemalt välja arendada.

Ühtlasi võimaldab korraldatud parkimine paremini korraldada kultuurisündmuste toimimist, jahimeeste kokkusaamisi, kogukondlike üritusi, koostööd erinevate osapoolte vahel ja arendada kogukonnateenuseid ja sotsiaalset ettevõtlust antud territooriumil piirkonna elanikkonnale ja külalistele.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
22.11.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 40028.00  
Määratud toetus
€ 10000.00