Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Jõeääre Partnerid lihaveisekasvatuse arendamine

Projekti number
410013370281  
Kirjeldus

Projekti eesmärk on Šharolee tõugu lihaveiste karja suurendamine tänaselt 17-pealisest karjast 2017.a 145-pealiseks ja mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobiliku sõnniku tootmise väljaarendamine. Lihaveiseid on kavas ka eksportida, sõnnikutootmine loob uued koostöösuhted piirkonna mahepõllumajandustootjatega. 

Täna on ettevõttel 13-pealine lihaveiste kari, mis suureneb samal aastal 17-pealiseks. Projekti tulemusena suureneb lihaveiste kari 2014.a 30-pealiseks, 2015.a 51-pealiseks, 2016.a 86-pealiseks. Sügavallapanu teel saadud sõnniku tootmine ja müük suureneb 2013.a 340 tonnilt 2016.a 1720 tonnini. Taotleja on Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi liige (kokku on liikmeid 320), seltsi kaudu on ettevõte leidnud mitmeid kasulikke kontakte, lihaveiste ostjad on peamiselt teised veisekasvatajad Eestis ja välisriikides. Lihaveiste karja suurendamine nõuab alguses suuri väljaminekuid ja kasu tegevusest tuleb mõne aasta jooksul. Prognoosime olulist kasumi kasvu alates 2015.a, mis katab tehtud investeeringud ja võimaldab teenida mõistlikku kasumit. 

Lihaveiste karja suurendamine toimub loomuliku juurdekasvu ja soetuste kaudu, veiste hooldamine käsitsitööna on karja suurenemisel võimatu. 

Projekti eesmärgi saavutamiseks on hädavajalik lihaveiste söötmist, hooldamist ja sõnniku ladustamist  mehhaniseerida, soetades selleks otstarbeks laaduri koos vajalike lisadega. Karja suurenemisel on vaja luua 2 uut töökohta.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Projekti raames ostetakse laadur koos vajalike lisadega.

 
Tulemused

Projektiga soetatud laaduri ja palgatud lisatööjõu tegevuse tulemusena suurendame veisekarja 2016. aastaksvähemalt 86-pealiseks. 

Projektil on järgmised mõjud: 

- 2 töökoha loomine võimaldab piirkonna elanikel elatist teenida (leevendab Raasiku valla väheste töökohtade probleemi); üks töökoht luuakse 2013.a, teine töökoht hiljemalt 2016.a karja kasvamisel; töökohtade täitmiseks kasutame esmavõimalusel kohalikku tööjudu; 

- positiivne mõju piirkonna ettevõtluse arengule, sest lihaveiste karja suurendamine võimaldab taotlejal välja arendada uue tegevussuuna ja uue, osaliselt ekspordile suunatud toote (noorloomad), hajutab majandusriske ja tagab taotleja jätkusuutlikkuse ka tulevikus uute töökohtade loomisel; 

- positiivne mõju ettevõtete vahelisele koostööle, sest lihaveiste karja suurendamine tõstab ka sõnnikukogust, mida taotleja müüb peamiselt piirkonna mahepõllumajandustootjatele ja uute ostu-müügisuhete tekkimine tihendab piirkonna ettevõtete vahelist koostööd.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
08.01.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 21091.00  
Määratud toetus
€ 10000.00