Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Põhivara soetamine mööbliettevõttele

Projekti number
430013376655  
Kirjeldus

Projekti üldine eesmärk: eesmärk on arendada ja tõsta tootmisettevõtte OÜ Mööbel Sinule konkurentsivõimet, parandada toodete kvaliteeti ja säilitada kättevõidetud turuosa. Kvaliteeti püüame parandada kahest aspektist. Esiteks kanga vastupidavuse pikendamisega  overlokkimise teel ja teiseks inimresursi kasutamise efektiivsemaks muutmisega läbi tööliste füüsilise koormuse vähendamise kahveltõstuki ja tõstelaua abil.

Projekti otsene eesmärk: kaasaegse ja kvaliteetse (kangas ja nahk) pehme mööbli valmistamiseks uute seadmete soetamine, töötajate töötingimuste ja töövahendite kaasajastamine, olemasolevate töökohtade (10) säilitamine ning ühe uue töökoha loomine. Oluliseks eesmärgiks püstitame järgnevatel aastatel OÜ Mööbel Sinule kasumi kasvu: 10% 2014. aastal, 10% 2015. aastal ja 7% 2016. aastal ja aidata sellega kaasa Eesti majanduse arengule, kui ka ühiskonna kindlustundele peamiselt Kose vallas.

 
Märksõnad
 
Tegevused

 

Tegevus 1. Pehme mööbli kvaliteetsemaks tootmiseks vajalike seadmete ostmine

Projekti käigus soetatakse ettevõttele uued seadmed:

• Overlocki OV604-050 

• Tõstelaud ST-3 

• Kahveltõstuk (kaaluseade) AMW 22P

 
Tulemused

OÜ Mööbel Sinule uus põhivara võimaldab parandada oluliseltettevõtte tootmiskvaliteeti ja efektiivsust ning töötajate töötingimusi luues eeldused uue töökoha tekkele.

Antud investeering aitab tõsta ka ettevõtte konkurentsivõimet ja elujõulisust. Plaani elluviimise üheks eeliseks on soodsa asukohaga ja laienemisvõimalustega hoone olemasolu Kose vallas. Teiseks eeliseks võib välja tuua väljakujunenud klientuuri olemasolu ning suurenevat nõudlust meie toodangu järele. Tellimusi tuleb Norrast ja ekspordimaht eduka koostöö raames ei ole väike. Eduka koostöö saame tagada vaid läbi kvaliteetsete seadmete olemasolul, mis võimaldavad tellijatele suuremas või väiksemas mahus müüa mööblit lühikese tarneajaga.

Investeeringu tulemuseks on tootmisettevõtte toodangu kvaliteedi ja konkurentsivõime suurendamine, ettevõtjal on võimalik jätkata kasumlikku tegevust.

Projekti tegevuste mõõdetavateks tulemusteks on eelkõige tootmise kvaliteedi suurendamine ning eksportmahu säilitamine. Projekti tulemusena säilitatakse ka OÜ Mööbel Sinule 10 töökohta ning plaanitakse luuakse juurde veel üks töökoht.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
08.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 8801.00  
Määratud toetus
€ 5281.00