Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna käsitöömeistrite koostöös piirkonna tutvustamine Helsingis mardilaadal

Projekti number
430013376657  
Kirjeldus

Projekti otsesed eesmärgid: 

Projekti otseseks eesmärgiks on tutvustada laiemalt piirkonna käsitöömeistrite toodangut Helsingis Tuglase Seltsi poolt korraldataval mardilaadal. Aidata miniettevõtetel oma toodangut eksponeerida ja pakkuda väljaspool Eestit, viia piirkonna käsitöömeistrite toodang laadale, mida külastab ligi 20000 inimest, kes on huvitatud Eesti käsitööst. Läbi kauni käsitöö eksponeerimise kasvatada Soome turistide huvi Eesti ja Ida-Harju tegevuspiirkonna käsitöötoodete vastu. 

Üldised eesmärgid: 

1) Koostöö ja partnerluse arendamine piirkonnas sarnases valdkonnas tegutsevate ettevõtjate vahel koondades kokku ja soodustades omavahelist läbikäimist ja koostööd. 

2) Ühisosa leidmine tegevustes ja uudsete lahenduste pakkumine koos turundamiseks. 

3) Projekti tulemusel laieneb projektis osalenute silmaring ja piirkonnasisene parem koostöö tagab uute võimaluste tekke maaelu arengus. 

4) Projekt haakub piirkonna turismiprojektiga, mille raames valmisid mitmekeelsed piirkonda tutvustavad turundusmaterjalid ja mida selle projekti raames turundatakse Helsingis mardilaadal

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Projekti koostamine ja koostöökokkulepped 

2. Toodangu ettevalmistamine – ettevõtjad valmistavad ette toodangu, lepivad kokku, kuidas toimub koostöös eksponeerimine ja pakkumine 

3. Läbirääkimised laadapinna broneerimiseks – pinna rent, käsitöötoodangu ja käsitöömeistrite transport, majutus ja toitlustus 

4. Käsitöömeistrite toodangu eksponeerimine ja pakkumine Helsingi mardilaadal – laadapinna dekoreerimine ja kauba ülespanek 

5. Ida-Harju tegevuspiirkonna tutvustamine ja turundusmaterjalide jaotamine laadal

 
Tulemused

Väikeettevõtjad-käsitöömeistrid on saanud osaleda Helsingis mardilaadal ja pakkuda oma toodangut soomlastele.

Projekti tegevusena läbiviidud koos osalemine mardilaadal tõstab tegevuspiirkonna väikeettevõtjate teenuse pakkumise kvaliteeti, projektis osalejad väikeettevõtjad on saanud juurde uue kogemuse. Koos mardilaadal osalemine on võimaldanud leida ühiseid koostöövõimalusi ja partnerlust edaspidiseks. Ida-Harju tegevuspiirkonna turismiprojekti raames valminud trükiseid on edukalt turundatud välisturistidele, mille läbi suureneb suureneb piirkonna üldine tuntus ning ettevõtete konkurentsivõime. 

Tuntus ja turistide vood loovad uusi võimalusi piirkonna  majanduse elavdamiseks, kultuuri säilitamiseks, elukeskkonna parandamiseks.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 1462.00  
Määratud toetus
€ 877.00