Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Tants on lahe! Aegviidu tantsulapsed Rootsi esinema

Projekti number
430013376667  
Meede
Kirjeldus

Projekti eesmärk:

Motiveeritud tantsulapsed - lastele antakse atraktiivne võimalus esineda väljaspool Eestit ja tutvustada meie rahvariideid ja –tantsu Rootsis.

Sõprussuhete loomine Aegviidu ja Hallstahammeri kooli vahel. Reisi käigus luuakse sidemed Aegviidu ja Hallstahammeri kooli vahel, mis võimaldab ka edaspidi arendada ühistegevust ja koostööd ning vahetada erinevaid kogemusi nii laste, õpetajate kui omavalitsuse tasandil.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tantsurühma reis Rootsi laeva ja bussiga, kestus kokku 7 päeva, kohtumised Hallstahammari kooliga, 2 esinemist. Osales 30 last ja 11 täiskasvanut

 
Tulemused

Kasvanud on laste (30) motiveeritus rahvatantsuga tegelemise jätkamiseks. Lapsed on omandanud kogemuse võõras kultuuri- ja keelekeskkonnas suhtlemisel ja esinemisel. Lapsed on praktiseerinud võõrkeeleoskust ning on edaspidi võimelised paremini teises keele- ja kultuurikeskkonnas toime tulema ning on avatumad uutele kogemustele. Laienes laste silmaring. Kõik reisil osalejad jäid väga rahule. Kasu said ka vastuvõtjad (ca 20 inimest), kes tutvusid meie kultuuriga. Loodame koostöö jätkumist Aegviidu kooli ja Halstahammari kooli vahel. Planeeritakse rootslaste vastukülaskäiku.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
16.10.2013  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 4856.00  
Määratud toetus
€ 3000.00