Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Laopinna renoveerimine mahetoodangu ladustamiseks ja töötlemiseks

Projekti number
430014376844  
Kirjeldus

Projekti üldine eesmärk on kogukonna majanduslik jätkusuutlikkus ja parem tervis, tervislikumate toiduainete pakkumise suurendamise kaudu (mahevilja).  

Suurenevad kogukonna tulud (väärindatakse mahevilja kohapeal). 

Paraneb TÜ Alvar MÜ infrastruktuur. 

Laiendades pakutavaid teenuseid (mahevilja pakendamine ja ladustamine) tagame olemasolevale personalile parema tööhõive ja kaasame hooajal lisatööjõudu.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Akende vahetus koos paigaldusega

 
Tulemused

Projektiga loodi mahevilja ladustamise- ja pakendamisvõimsused  (stabiilne niiskus ja temperatuur) ca 5 000 tonni.

Projekti elluviimise tulemusena suurenevad kogukonna tulud (väärindatakse mahevilja kohapeal), mis võimaldab küsida õiglasemat hinda toodangu eest ja toodangut väärindatakse enam (pakendamine) ning töödeldakse piirkonnas (kulude kokkuhoid – lähim mahetöötleja Avinurmes –Wiru Vili). Paraneb olemasoleva tööjõu hõivatus ning hooajaks (4kuud) võetakse tööle täiendav töötaja. 

Elanike parem tervis, tervislikumate toiduainete pakkumise suurendamise kaudu (mahevili). 

Kohaliku mahetootjad kasutavad maksimaalselt oma lähipiirkonna tooraineid jm sisendeid, edendades seeläbi piirkonna majandust ja luues piirkonda töökohti. Oluliseks osapooleks on kohalikud sihtrühmad, kes toetavad oma kohalike ostudega nii piirkonna majandust kui ka töökohtade loomist ja säilitamist.

Paraneb TÜ Alvar MÜ infrastruktuur.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
28.03.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 15833.00  
Määratud toetus
€ 9500.00