Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Oxforell Puhkekeskuse teenustekvaliteedi tõstmine jalgrataste ja suusavarustuse soetamise läbi ning Kose vallahuviobjektide vahelise jalgrattamarsruudi kujundamine ja turundamine

Projekti number
430014376969  
Kirjeldus

Projekti oysene eesmärk on Oxforell OÜ poolt pakutavate teenuste laiendamine kvaliteetselt ja uudselt, kasutades ära seni vähe rakendatud kohalikke vaatamisväärsusi. Olemasolevate töökohtade säilitamine ning uute loomine. Koostöös Viking Forell OÜ-ga piirkonna külastuspotentsiaali koondamine konkreetseteks müüdavateks toodeteks (marsruudid, paketid), seeläbi turundatakse ja müüakse ettevõtete teenuseid ja piirkonda tervikuna.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Tegevus 1. Jalgrataste soetamine – soetatakse 22 kvaliteetset ja mugavat lisavarustusega jalgratast.

Tegevus 2. Kvaliteetse suusavarustuse soetamine Oxforell Puhkekeskuse juurde – 15 kvaliteetset suusavarustuse komplekti.

Tegevus 3. Turismimessil „Tourest 2014“ osalemiseks messiboksi rentimine

 
Tulemused

Projekti tulemus aitab kaasa töökohtade loomisele – vähemalt 1 aastaringne töökoht ning potentsiaal luua juurde hooajalisi töökohti. 

Oluliseks tulemuseks on Oxforell OÜ külastajate arvu üldine kasv ning nende külastajate osakaalu kasv, kes tutvuvad piirkonna huviväärtustega ja veedavad piirkonnas aega aktiivselt ning tervislikult. Eelnevad paar aastat on näidanud külastajate üldises arvus ca 7% kasvu, sama tõusu oodatakse ka järgnevatel perioodidel ning uute teenuste lisandumisega on külastajate arvu kasv seda kindlam. Külastajate osakaal, kes kasutavad aktiivseid ajaviite teenuseid, on aastate lõikes kasvanud ca 60%-ni, selleski numbris nähakse ette kasvu just tänu uuele soetatavale inventarile.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
22.04.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 8600.00  
Määratud toetus
€ 5160.00