Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Piirkonda tutvustava meene õpitubade sari

Projekti number
430012375555  
Meede
Kirjeldus

Projekt „ MEIE SÜMBOLID“- Piirkonda tutvustav meene- klaasi- ja keraamika õpitubade sari.

- Piirkonna inimesed on läbi projekti loonud ja arendanud seoseid kodupaigaga
- Projektis osalejad on senisest enam õppinud tundma ja väärtustama kohalikku loodust ja rahvapärandit kui loominguallikat
- On loodud vähemalt üks Ida-Harju Koostöökoja piirkonda iseloomustav meene/toode

Projekti tulemina õpitakse uusi võimalusi savi-ja klaasitoote loomiseks ja valmistamiseks.
Osalejad õpivad andma loodud asjadele ideed, ning oma loomingu mõtestamist. Valmivad selliste esemete prototüübid e. esmamudelid, mis kannavad endas piirkonna omapära ning mis sobivad tutvustama ja esindama kohalikku kogukonda. 

 
Märksõnad
 
Tegevused

1. Töötoad, loengud, juhendamine, materjalikulud; saviõpitoad ja loengud,juhendamine, materjalid. Töötubades tutvustatakse erinevaid saviesemete reprodutseerimise võimalusi - savi modelleerimist, kipsvormide valmistamist. Esemete kavandamisel on platvormiks nii kohalik looduskeskkond ja taimemotiivid kui ka rahvapärimus ja etnograafia. Loodud esemetes kajastuvad nii mälestused ja traditsioonid, kui ka tunded, visioonid ja unistused, mis on seotud kodupaigaga.

2. Etnograafia loengud - piirkonna sümbilite ja ajaloo teemal, et anda projektis osalejatele laiemat tausta.

3. Reklaam: web-keskonna loomine, plakatite trükk ja kujundamine.

 
Tulemused

Projekt aitas kaasa MTÜ Ida-Harju Koostöökoja meetme 1.1 TEEME KOOS eesmärkide saavutamisele. Projekti raames toimus läbi ühistegevuse piirkonda tutvustava meene prototüüpide väljatöötamine. Protsessi käigus töötati läbi hulgaliselt piirkonna ajaloomaterjali ning suurenes inimeste teadlikkus oma piirkonnas ning selle identiteedist. Läbi projekti raames toimunud tegevuste tugevnes inimestes piirkonna identiteet. Ühtlasi aitas projekt kaasa ühistunde suurenemisele piirkonnas – palju nähti vaeva piirkonna ühisosa sõnastamisega. Ühiselt piirkonnale suunatud toodete kallal töötamine arendas oluliselt ka osalejate koostööoskusi. Ühtlasi aitas projekt kaasa kohaliku mittetulundusühingu tegevusvõimekuse suurenemisele – seni kohaliku ulatusega MTÜ Tammiku Töökoda osales piirkonnaülese projekti elluviimisel. Suurenes ühenduse võimekus edaspidi suuremaid sündmusi organiseerida, samuti suurenes inimeste teadlikkus Tammiku Töökoja olemasolust – Tammiku Töökoda on rajatud/renoveeritud osaliselt MAK 2007-2013 vahendite abil. Projekti tulemusel töötubades valminud meenetest/esemetest korraldati näitus projekti lõpus Tammiku Töökoja ruumides. Lisaks korraldati jätkutegevusena projekti tulemusel valminud töödest rändnäitus, mis 2015. aasta jooksul käib läbi Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna kõik omavalitsused. Esimesena avati näitus 17.06.2015 Kose raamatukogus.

 
Kasu saanud ala
Aegviidu vald, Anija vald, Kose vald, Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
10.10.2012  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
23.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 4790.00  
Määratud toetus
€ 4072.00