Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Aruküla mõisa ajalugu ja tänapäeva tutvustavate sisestendide, välise infotahvli ja filmi loomine.

Projekti number
619216371167  
MAK meede
 
Kirjeldus

Taotleja poolt koostatud projekti lühikokkuvõte:

Aruküla mõis (asukohaga Tallinna mnt 38, Aruküla, Raasiku vald, Harjumaa) on pika ja huvitava looga ajaloomälestis ning praegusel ajal tihedas kasutuses olev kohalik haridus- ja kultuurikeskus. Mõisas tegutseb valla laste huvikool, waldorfkool ja MTÜ Aruküla Vabakooli Selts, toimub MTÜ Aruküla Kultuuriseltsi poolt korraldatud harrastustegevus täiskasvanutele ning lisaks mitmesuguseid kogukonnale ja laiemale avalikkusele suunatud üritusi. Mõisa parki läbib Raasiku valla matkarada.
Probleemiks on aga mõisaga seotud ajalugu ja tänapäevaseid tegevusi kajastava info vähene kättesaadavus nii mõisahoones tegutsejatele, kogukonnale kui laiemale üldsusele.
Käesoleva projekti abil soovime kaasata kohalikud ajaloohuvilised täiskasvanud ja noored Aruküla mõisa ajalugu ja tänapäeva kajastava materjali kogumisele. Kogutud materjali põhjal koostatakse ja tellitakse 4 teisaldatavat sisestendi, ja 1 ilmastikukindel väline infostend meie poolt koostatud tekstide ja välja valitud fotodega ning kokkuvõtetega inglise keeles. Lisaks valmib kuni 5-minutiline film DVD-l. Paraku pole mõisas tegutsevatel koolidel ja nendega seotud ühendustel endil selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused
  • Aruküla mõisa ajaloomaterjalide kogumine, kontrollimine ja süstematiseerimine.
  • Sisestendide ja välise infotahvli materjali kogumine, vormistamine, sisestendide kujundamine ja trükkimine;

  • Välise infotahvli kujundamine, trükkimine ja alustahvlile kleepimine, puidust karkassi valmistamine ja paigaldus;

  • Filmimaterjali kogumine, kokkupanek ning filmi salvestamine DVD-le.

 
Tulemused

Projekt aitas kaasa Ida-Harju Koostöökoja strateegia meetme 3 eesmärkide saavutamisele. Projekti abil kaasati kohalikud ajaloohuvilised täiskasvanud ja noored Aruküla mõisa ajaloo ja tänapäeva kajastava materjali kogumisse. Kogutud materjali põhjal koostati ja telliti 4 teisaldatavat sisestendi, ja 1 ilmastikukindel väline infostend meie poolt koostatud tekstide ja välja valitud fotodega ning kokkuvõtetega inglise keeles. Lisaks valmis kuni 5-minutiline film DVD-l. Uuendusliku lahendusega teisaldatavad stendid võimaldavad mõisa ja sellega seotud ettevõtmisi kajastada ka väljaspool piirkonda. Läbi filmi ja infomaterjalide on suurenenud mõisas ja mõisa ümber tegutsevate vabaühenduste võimekus - on võimalik läbi viia turismile suunatud tegevusi, tutvustada paremini piirkonda jms. Kohalik kogukond on ka paremini teadlik piirkonna ajaloost ning seeläbi on tugevnenud kohaliku kogukonna identiteet.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
24.08.2016  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
23.08.2018  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 4372.40  
Määratud toetus
€ 3279.30