Hüppa otse lehekülje sisu juurde

OÜ MURUEIT VILLAKOJA ARENDUS

Projekti number
619216371183  
MAK meede
 
Kirjeldus

Taotleja poolt koostatud projekti lühikokkuvõte:

Olemasolev olukord: Murueit OÜ kasutab toomisruumideks kohalikult omavalitsuselt renditud ca 220 m2 pinda.
Ligikaudu 1/3 ruumidest on aastaid olnud aktiivsest tootmisest väljas, kuna esialgselt sinna kavandatud juurdelõikus- tsehhi rajamine ei osutunud majanduslikult otstarbekaks. Alates 2013.aastast otsustas ettevõte oma tegevusvaldkondi laiendada käsitöö suunal. Vabale tootmispinnale seati sisse ehtesepise töökoda ning 2015.aastal alustati villakoja sisseseadmist – soetati viltimismasin.
Probleemi kirjeldus: Viltimismasinal tootmiseks vajalik tooraine on kraasitud villaloor. Seni on kraasitud villa ostetud ning oma farmi lammaste villa kraasitud käsitsi. Tootmistsükli teeb tööjõu-ja ajamahukaks ka tooraine ja toodete eel-ja järeltöötlemiseks vajaliku invetari ning ruumide puudumine. Seni on see sõltunud ilmast ning aastaajast (saab teha välitingimustes soojal ajal). Kõik eelnimet asjaolud suurendavad oluliselt toodete omahinda ja pikendavad protsesse.
Projekti peamised tegevused, millega lahendatakse probleem:

1. Kraasimismasina soetamine – ettevõte omab sõltumatut tooraine töötlemise võimalust ning samas luuakse uus teenuse müügi võimalus. Viltkangast valmivate toodete omahind langeb märgatavalt.

2. Tooraine ning toodete eel- ja järeltöötlemiseks vajaliku sisseseade (valamud, kuivatuskapp) soetamine ja paigaldamine – tootmisprotsessi ajaline kulg lüheneb ja ei sõltu hooajast, paraneb tooraine ja toodete kvaliteet.

3. Tootmisruumide sanitaarremont ja kohandamine villa töötlemiseks – tootmisruumid on paremini hooldatavad ning organiseeritud, välistatakse toodete määrdumise võimalus, töötingimused vastavad kaasaja nõuetele.

 
Märksõnad
 
Tegevused
  • Kraasimismasina ostmine, seadme transport ja seadistamine;
  • Villatöökoja sanitaarremont ja kohandamine villa töötlemiseks.
 
Tulemused

Projekti käigus soetati OÜ Murueit villa töötlemise töökotta kraasimismasin ning kohandati tootmisruumid tooraine eeltöötlemiseks ja toodete järeltöötlemiseks. Projekti tulemusena tagatakse ettevõttes olemasolevale 1,5m laiusele viltimismasinale kvaliteetne ja odav tooraine ning luuakse eeldused uue teenuse - villa kraasimisteenuse osutamiseks väikefarmeritele ja madala omahinnaga viltkangast toodete valmistamiseks/müümiseks.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
24.08.2016  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
23.08.2018  
Organisatsioon
Murueit  
Abikõlblik maksumus
€ 44706.50  
Määratud toetus
€ 25706.24