Hüppa otse lehekülje sisu juurde

ENSV hoone ehitamine

Projekti number
619216371193  
MAK meede
 
Kirjeldus

Taotleja poolt koostatud projekti lühikokkuvõte:

Tegemist on olulise osaga suuremast projektist, mille eesmärk on elavdada piirkonnas läbi turismi ettevõtlust ja pakkuda kohalikele elanikele nii otseseid kui ka kaudseid töökohti.
Projekti raames rajatakse Voose külla multifunktsionaalne hoone (ENSV ajastu hoone), kus hakatakse piirkonna elanikele ning piirkonda külastavatele turistidele pakkuma erinevaid teenuseid. Pakutavad teenused aitavad omakorda teenida MTÜ-le omatulu Hariduskeskuse projekti edasiseks arendamiseks. Rajatavas hoones hakatakse varasemate toetuste ja omafinantseeringu tulemusel loodud ja renoveeritud nõukogudeaegse mootorsõidukite kogu külastajatele eksponeerima. Kõik sõidukid on töökorras ja neid kasutatakse ka ekskursioonide ja erinevate sündmuste korraldamisel (nii ettevõtetele kui ka eraisikutele).

Hetkeolukord on selline, kus nõudlus on olemas (kõnealust vanatehnikat kasutatakse juba täna erinevatel sündmustel), kuid tingimused tehnika hoiustamiseks, eksponeerimiseks ja inimeste kasutusse andmiseks on äärmiselt keerulised. Hariduskeskuse ENSV ajastut kajastava hoone olemasolu võimaldaks olemasolev masinapark tulu teenima panna, samuti saaks siis MTÜ-le omatulu mitmesuguste sündmuste (filmi- ja muusikaõhtud, privaatsed teatrietendused muuhulgas kohalike taidlusgruppide osavõtul) korraldamisega omanäolises keskkonnas.
Mootorsõidukite kõrval leiaks seal hoones endale uue kodu ka nõukogudeaegsete jalgrataste (kohalikus kõnepruugis trampvankrite) ning täna samuti olemasolev militaarsõidukite kogu.

Tegemist on kogukonna liikmetele kuuluvate kollektsioonidega, omanikud on loodava hoone valmimisel nõus koostööd tegema ja kõnealused sõiduvahendid MTÜ Voose Kõrts kasutusse andma. Nende väljarentimise ja eksponeerimise eest saadavat tulu jagatakse kollektsiooni omanikega.

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Hoone ehitamine.

 

 
Tulemused

Valminud on ENSV hoone (päikesekodu) Voose külas, Anija vallas.
 Projekt aitab kaasa Ida-Harju Koostöökoja strateegias 2015-2022 seatud prioriteetidele: TURISM - projekt on suunatud turismiobjekti arendamisele.KOHALIK RESSURSS - projekt aitab kaasa piirkonna kohaliku ressursi kasutusele. Valmiv hoone annab võimaluse pakkuda kohaliku ressursi (kultuuri- ja ajaloopärand, loodus, tooraine) baasil erinevaid teenuseid.Projekt aitab kaasa meetme 1 Elukeskkonna arendamine eesmärkide saavutamisele.Meetme üldeesmärk on "Elukeskkonna jaoks oluliste objektide ja(kogukonna)teenuste arendamisel innovaatiliste lähenemiste kasutamine on taganud nende multifunktsionaalsuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse." ProjektVoose küla on oma arengukavas edasiviiva arengumootorina ette näinud turismi. ENSV teemaline ajastuhoone oleks atraktiivne külastusobjekt, mis omanäolisele ekspositsioonile lisaks võimaldab ära kasutada kohaliku kogukonna suurt tugevust – koostööd tuntud muusikute, näitlejate, lavastajate ning kunstnikega. Hoones plaanitakse kasutada valgus- ning videoefekte, mis muudavad objekti ning selles oleva tehnika eksponeerimise, aga ka selles toimuvate sündmuste külastamise eriti põnevaks.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
12.09.2016  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
11.09.2018  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 93395.15  
Määratud toetus
€ 65376.15