Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Raasiku valla perede ja laste koolitused ja infopäevad = kogukonna valmisolek ohuolukordadeks (ÜHISPROJEKT)

Projekti number
619217372132  
MAK meede
 
Kirjeldus

Taotleja poolt lisatud projekti lühikirjeldus:

Viimastel aastatel on Raasiku vallas erinevaid õnnetusi toimunud, kus kannatajateks on lapsed. Kuna kiirabi- ja päästeteenused ei pruugi õnnetuspaigale alla 10 min jõuda, võib inimelude päästmine sõltuda pereliikme või kogukonnakaaslase teadlikkusest ja võimekusest osutada esmaabi. Raasiku valda läbib Jõelähtme jõgi, mis meelitab lapsi vee äärde ja talvel jääle mängima, seetõttu on vajalik rääkida lastele vee- ja jääohutusest. Valla kahte suuremat keskust läbib raudtee, on mitmeid juhtumeid, kus lapsi on märgatud raudteel erinevates mänguolukordades, sellepärast on vajalik lastele rääkida raudteel viibimise ohtudest. Teadmised tuleohutusest ei ole piisavad, sest korduvalt on väljakutseid erinevatele tulekahjudele, kus õnnetuse põhjustajateks enamasti on lapsed, mis näitab, et on vaja lastele näidata läbi praktiliste tegevuste, kui kiirelt ja kuidas võib pisikesest tikust hävitav põleng puhkeda. Kuna politseitöötajad on tuvastanud Raasiku vallas patrullides alaealiste hulgas sageli alkoholi, üksikjuhtumitel ka narkootiliste ainete tarbijaid, on vajalik õpilastele rääkida mõnuainete tarbimise ohtudest ja erinevate joovete tagajärgedest ning sellega seonduvatest õigusaktidest.

Käesoleva projekti raames viiakse läbi (01.09.2017 – 31.10.2019) esmaabikoolitused Pikavere Mõisakooli ja Raasiku Põhikooli õpilastele, väikelapse esmaabikoolitused Pikavere, Raasiku ja Aruküla piirkonnas elavatele väikelaste vanematele.

Koolides toimuvad erinevad koolitused ja infopäevad liiklus- ja tuleohutusest, vee- ja jääohutusest, alaealisi ohustavatest teguritest ja riskikäitumisest.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegemist on ühisprojektiga.
Projekti koostööpartnerid: 

 • MTÜ Operation Lifesaver Estonia,
 • Põhja Päästekeskus, 
 • Põhja prefektuur, Ida-Harju politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus 
 • MTÜ Raasiku Tuletõrje
 • MTÜ Raasiku Rahvahariduse Selts 
 • MTÜ Pikavere Mõis


Projekti kestus:september 2017 – november 2019 (26 kuud)

Projekti tegevused:

 • Loengud raudteeohutusest Raasiku valla koolide õpilastele.
  Igal projekti elluviimise aastal kõigis Raasiku valla koolides vastavalt vanusegruppidele loengud a’45 min (3 korda).
 • Ohutusalane koolitus- ja infopäev koos esitlusega Raasikul, Pikaveres ja Arukülas (3 korda).
 • Koolitus “Erinevad hädaolukorrad” Raasiku valla koolide, 1.-4. klasside õpilastele (4 korda).
 • Koolitus “Erinevad hädaolukorrad” Raasiku valla koolide, 5.-9. klasside õpilastele (4 korda)

 • “Ohud Raasiku valla veekogudel, vee- ja jääohutus” loengud valla lasteasutustes (3 korda)

 • Esmaabi koolitused Raasiku põhikooli 1.- 9. klasside õpilastele (1 kord)

 • Esmaabi koolitused Pikavere Mõisakooli 1.- 4. Klasside õpilastele (1 kord).

 • Noorsoopolitsei loengud laste õigustest ja kohustustest (4 korda)

 • Sinu valik“ loengud sõltuvust tekitavatest ainetest Raasiku valla põhikoolide 5.- 9. klasside õpilastele (2 korda)

 • Abikoeri (juht-, teraapia-, ratastooli- ja liikumisabikoerad) tutvustavad loengud Raasiku valla lasteaedades ja koolides.

 • Esmaabi laager (2-päevane) lastele (2 korda).

 • Väikelapse esmaabi koolitused Pikaveres, Raasikul, Arukülas (5 rühma).

 
Tulemused

Projekt on hetkel teostamisel.

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
05.06.2017  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
05.06.2019  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 5100.00  
Määratud toetus
€ 4080.00