Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Karla küla ühisüritus Lilleralli - ÜHISPROJEKT

Projekti number
619217372134  
MAK meede
 
Kirjeldus

Projrktitaotleja koostatud lühikirjeldus:

Inimsõbraliku elukeskkonna üks osa on avalike, ühiskasutusega alade ning koduümbruste haljastus ja heakord. Senine Karla küla aiandustalude tegutsemise kogemus näitab, et kahjuks ei ole paljudel iluaiandusehuvilistel piisavalt teadmisi kuidas taimedega ümber käia, mistõttu sageli istutatud taimed hukkuvad esimese paari aasta jooksul. Põhjuseks on inimeste vähene iluaiandusalane haritus, võõrandumine loodusest, aga ka suurte taimemüügi ettevõtete taimevalik, mille hulgas müüakse sageli meie kliimasse mittesobivaid istikuid.

Lilleralli üritusega soovitakse jätkata inimeste iluaiandusalast koolitamist, andes täiendavaid teadmisi meie kliimasse sobivatest taimedest, nende istutamisest, hooldamisest ja aiakujundamise põhitõdedest. Oma koduaedade avamisega külalistele soovivad Karla küla aiandustalud enda eeskujul tutvustada koduaedade rajamise võimalusi ning innustada inimesi julgemalt selles osas tegutsema.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegemist on ühisprojektiga.
Projekti koostööpartnerid: 

  • MTÜ Roogoja Hobiselts
  • MTÜ Karla Külaarendamise Selts
  • FIE Christi Unt
  • FIE Taavi Kivistik
  • FIE Tõnis Tenso


Projekti kestus: 01.05.2017-01.10.2019

Projekti tegevused:

  • Lilleralli korraldamine (2017,2018,2019) sh aiandusteemalised koolitused
  • välikäimlate, pinkide ja laudade soetamine
 
Tulemused

Projekt on hetkel teostamisel.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
05.06.2017  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
05.06.2019  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 12524.73  
Määratud toetus
€ 10000.00