Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Rahvusvaheline keskkonnakunsti sümpoosion ja kuraatornäitus - ÜHISPROJEKT

Projekti number
619217372138  
MAK meede
 
Kirjeldus

Taotleja koostatud lühikokkuvõte:

Keskkonnakunsti sümpoosionI ja kuraatornäituse korraldamine – Mis see on? Rahvusvaheline keskkonnakunstisümpoosion toob Kose valda kõrgetasemelise kultuuriürituse, kus osaleb kuni 20 loovisikut Eestist ja välismaalt. Sümpoosioni vältel loovad kunstnikud keskkonnast inspireeritud kunsti, toimuvad avalikkusele suunatud töötoad ja näitus. Kogu kunstilist programmi korraldab kuraator, kelle leidmiseks korraldatakse konkurss.

Haridusprogramm

Haridusprogrammi raames toimuvad avatud vestlusringid, mida viivad läbi külaliskunstnikud ja toimuvad ka workshopid. Sihtgrupiks on kultuuri- ja kunstihuviline inimene sh eriti just kunstiõpetajad, kes vajavad uuenduslikke ideid, tehnoloogilisi võtteid ja inspiratsiooni oma igapäevatöö mõtestamisel – praktiseerimisel. Kokku planeerime haridusprogrammi 5 üritust. Haridusprogrammi planeerimisel tehakse koostööd Eesti Kunstikoolide Liiduga ja Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusega

Prognoositav publik on 100 - 250 kuulajat

Kuraatornäitus – mis see on? Sümpoosioni jooksul valminud kohaspetsiifilised skulptuurid ja installatsioonid eksponeeritakse loodusmaastikel. Näituse sihtgrupiks on laiem üldsus. 1 kuu jooksul tutvustatakse eestimaalastele keskonnakunsti võimalusi ja suutlikkust kohaspetsiifiliselt kirjeldada inimese ja keskonna omavahelist suhestumist tänapäeval. Näituse kujundamise osas tehakse koostööd Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusesga. Planeerime ekspositsioonile juurde liita ka giidituuri, mis aitab publikul paremini mõista kaasaegset kunstikeelt.

Mõju piirkonnale

Rahvusvaheline kultuurisündmus aitab kaasa positiivse kuvandi loomisele piirkonnas ning soodustab sise- ja välisturismi potentsiaali rakendumist. Sündmus aitab kaasa väärtuspõhise elukeskkonna arengule ja tugevdab kohalikku identiteeti. 

 
Märksõnad
maaturism  
Tegevused

Tegemist on ühisprojektiga.
Projekti koostööpartnerid: 

  • MTÜ Kose Kunstikeskus
  • MTÜ Eesti Kunstikoolide Liit
  • MTÜ Rapla Kaasaegse Kunsti Keskus

Projekti kestus: oktoober 2017- detsember 2019

Projekti tegevused:

  • Ideekonkursi korraldamine kunstnikele sümpoosonil osalemiseks
  • Haridusprogrammi koostamine koostöös Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusega  ja Eesti Kunstikoolide Liiduga
  • Rahvusvahelise sümpoosioni, haridusprogrammi ja  kuraatornäituse läbiviimine
 
Tulemused

Projekt on hetkel teosamisel.

 
Kasu saanud ala
Kose vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
01.06.2017  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
 
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 12607.00  
Määratud toetus
€ 9999.96