Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Halumasina, traktorihaagise ja pealesõiduteede soetamine

Projekti number
619217372140  
MAK meede
 
Kirjeldus

Taotleja koostatud lühikokkuvõte:

1. Projekti tulemusena soetatakse ettevõttele halumasin, traktori järelhaagis ja pealesõiduteed masinate transportimiseks.
2. Piirkonnas on probleem puude saagimise ja lõhkumise teenusega. Uue halumasina soetamine piirkonda aitab lahendada puude saagimise ja lõhkumise teenuse vähest kättesaadavust.
3. Piirkonnas müüdavad küüttepuud on tihti ühe või kahe valmis tehtud pikkusega. Antud projekti elluviimine võimaldab teha erineva pikkusega küttepuid ka tellimise peale
4. Piirkonnas pakutavad küttepuud on tihti lõhutud liiga peeneks ja ei sobi pika põlemisprotsessiga küttekolletesse. Soetatava halumasinaga on võimalus teha ka jämedamaid puid ja neid vaid kaheks lõhkuda.
5. Piirkonnas on võsastuvaid alasid mida saab korrastada ja kasutada tulevikus turismi edendamisel ja miljööväärtuslike aladena. Halumasina teenus suurendab piirkonnas küttepuu kui taastuva ressursi kasutamist ja võimaldab paremini kasutada vabanevat korrastatud maad.
6. Piirkonnas kasutatavad põllud on pidevalt PRIA aerofotodelt jälgitavad ja kord aastas saavad piirkonna ettevõtjad teavitusi, hoiatusi põllupindade vähendamise kohta. Puidu suurem kasutus võimaldab korrastada ka põlluääri ja kasutada suuremal pinnal PRIA toetusõigusi põllumaid.
7. Esineb juhtumeid kus rikkega tehnika sõidab aeglaselt remondikohta pikki vahemaid ja väga aeglase kiirusega. Kasutades uut soetatavat tugevat haagist ja tugevaid pealesõiduteid saab tunduvalt paremini kasutada aega ja tööjõuressurssi rikete kõrvaldamiseks ja tehnika transportimiseks. Haagisel on spetsiaalsed tugevad kinnitused haagise põhjas seadmete kinnitamiseks.
8. Piirkonna ettevõtjatel puudub suur tugeva konstruktsiooniga haagis millega saab vedada nii pehmet materjali kui kive. Projekti elluviimise tulemusena on piirkonnas 13 tonnise kandevõimega tugev haagis väga erinevate materjalide veoks.
9. Piirkonna ettevõtjatel puudub tugeva kasti ja avatava hüdroluugiga haagisega teenus. Haagis lahendab nii lume, saepuru, turba liiva kruusa kui kivide veoks kasutatava tugeva haagise vajaduse. Võimas ja kiirelt avatav hüdroluuk hoiab kokku tööaega ja tõuseb töö tegemise
efektiivsus.

10. Piirkonnas puuduvad pealesõidu kohad tehnika veoks ja mahalaadimiseks. Endised Aruküla kolhoosi aegsed laadimis ja mahasõidu kohad on lammutatud. Tugeva kandejõu (vähemalt 6 tonni) ja väikse kaaluga (1 tööline suudab vabalt tõsta) 3 meetrised peale ja mahasõiduks
kasutatavad kaldteed on universaalsed ja mobiilsed. Laheneb piirkonnas masinate ja haakeseadmete peale ja mahasõidu probleem, samuti saab kaldteid lihtsalt kaasas transportida ja kaugemas piirkonnas tehnikaga maha sõita.
11. Piirkonnas on palju kraavidega alasid, mille läbimiseks saab kasutada pealesõiduteesid.
12. Piirkonnas puudub mobiilselt liikuv halumasin, millega saab pika puidu vajadusel teha halupuuks ka järkamata puidu hunniku juures erinevates kohtades. Piirkonda soetataval halumasinal on nii elektrimootor kui traktorihaake ja käitamise võimalus.
13. Piirkonnas puudub suur heas korras haagis millele laadida puitu. Projekti tulemusena saab halumasina transportööriga koheaslt teisaldada saetud ja lõhutud puidu haagisele ja seejärel selle vedada lattu või otse kliendile.

 
Märksõnad
 
Tegevused
  • Traktori haagise soetamine
  • Halumasina soetamine
  • Pealesõidutee soetamine
 
Tulemused

Projekti tulemusel on ettevõttel halumasin, traktori järelhaagis ja pealesõiduteed masinate transportimiseks. Paranenud on soetatud seadmetega pakutavate teenuste kättesaadavus (puude saagimis- ja lõhkumisteenus, veoteenus)

 

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
19.07.2017  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
19.07.2019  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 17570.60  
Määratud toetus
€ 10190.95